Vận chuyển thụ động – https://noithatthanhduong.com

– Vận chuyển thụ động là phương pháp vận chuyển những chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn nguồn năng lượng. Kiểu vận chuyển này dựa theo nguyên lí khuếch tán của những chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của những phân tử nước qua màng sinh chất được gọi là sự thẩm thấu .- Các chất tan hoàn toàn có thể khuếch tán màng sinh chất bằng 2 cách : khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép, khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào ( hình 11.1 a, b ) .

van chuyen thu dong 1 1417167881

Hình 11.1. Sơ đồ những kiểu vận chuyển những chất qua mànga ) Khuếch tán trực tiếp ;b ) Khuếch tán qua kênh ;c ) Vận chuyển dữ thế chủ động .

Các dạng môi trường trong cơ thể:

Các chất có khuếch tán được qua màng sinh chất vào bên trong tế bào hay không còn tùy thuộc vào sự chênh lệch về nồng độ giữa môi trường tự nhiên bên trong và bên ngoài tế bào cũng như những đặc tính lí hóa học của chúng .- Nếu thiên nhiên và môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ của chất tan trong tế bào thì môi trường tự nhiên đó được gọi là môi trường tự nhiên ưu trương. Khi đó, chất tan hoàn toàn có thể vận động và di chuyển từ môi trường tự nhiên bên ngoài vào môi trường tự nhiên bên trong tế bào .- Nếu môi trường tự nhiên bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì thiên nhiên và môi trường đó được gọi là thiên nhiên và môi trường đẳng trương .- Nếu thiên nhiên và môi trường bên ngoài có nồng độ chất tan thấp hơn so với nồng độ chất tan có trong tế bào thì thiên nhiên và môi trường đó được gọi là thiên nhiên và môi trường nhược trương. Khi đó, những chất tan bên ngoài tế bào không hề khuếch tán vào bên trong tế bào được .

Đặc điểm các chất thẩm thấu qua màng:

– Các chất không phân cực và có size nhỏ như CO2, O2 … hoàn toàn có thể thuận tiện khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất. Các chất phân cực hoặc những ion cũng như những chất có size phân tử lớn như glucôzơ chỉ hoàn toàn có thể khuếch tán được vào bên trong tế bào qua những kênh prôtêin xuyên màng. Các prôtêin vận chuyển hoàn toàn có thể đơn thuần là những prôtêin có cấu trúc tương thích với những chất cần vận chuyển hoặc là những cổng chỉ mở cho những chất được vận chuyển đi qua khi có những chất tín hiệu bám vào cổng .

– Các phân tử nước cũng được thẩm thấu vào trong tế bào nhờ một kênh prôtêin đặc biệt quan trọng được gọi là aquaporin.

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon