Top 10 trong hệ tọa độ oxy, cho 3 điểm a 0 3 2022

Trong hệ tọa độOxy, cho ba điểmA ( 0 ; − 3 ), B ( 2 ; 1 ), D ( 5 ; 5 ) Tìm tọa độ điểmCđể tứ giácABCDlà hình bình hành .

r trong he toa do oxy cho 3 diem a 0 3 3c6d1f9b2e4484472ea901ae4a267d05

Top 1: Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (0; −3), B (2; 1), D (5 – Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com – Nhận 176 lượt đánh giá

Tóm tắt: . Trong hệ tọa độOxy,cho ba điểmA (0; −3), B (2; 1), D (5; 5)Tìm tọa độ điểmCđể tứ giácABCDlà hình bình hành. A. (3;1) . B. (-3;-1) . C. (7;9). Đáp án chính xác . D. (-7;-9) . Xem lời giải.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (0; −3), B (2; 1), D (5; 5) Tìm tọa độ điểm C để tứ giác ABCD là hình bình hành. A. … …

Top 2: Trong hệ tọa độ (Oxy, ) cho ba điểm (A( (0; – 3) ),( rm( ))B( (

Tác giả: vungoi.vn – Nhận 104 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trong hệ tọa độ(Oxy, ) cho ba điểm(A( (0; – 3) ),( rm( ))B( (2;1) ),( rm( ))D( (5;5) ) ) Tìm tọa độ điểm(C ) để tứ giác(ABCD ) là hình bình hành.Câu 67095 Vận dụngTrong hệ tọa độ \(Oxy,\) cho ba điểm \(A\left( {0; – 3} \right),{\rm{ }}B\left( {2;1} \right),{\rm{ }}D\left( {5;5} \right)\) Tìm tọa độ điểm \(C\) để tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành.Đáp án đúng: cPhương pháp giảiTứ giác \(ABCD\) là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} = \overrightarrow {DC} \)Biểu thức tọa độ của

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hệ tọa độ (Oxy, ) cho ba điểm (A( (0; – 3) ),( rm( ))B( (2;1) ),( rm( ))D( (5;5) ) ) Tìm tọa độ điểm (C ) để tứ giác (ABCD ) là hình bình hành. …

Top 3: Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (0; −3), B (2; 1), D (5 – Thi online

Tác giả: hamchoi.vn – Nhận 186 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (0; −3), B (2; 1), D (5; 5) Tìm tọa độ điểm C để tứ giác ABCD là hình bình hành. …

Top 4: Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(2;1), B(0;-3), C(3 – Hoc247.net

Tác giả: m.hoc247.net – Nhận 212 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(2;1), B(0;-3), C(3;1). Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành. A. (5;5). …

Top 5: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho ba điểm A(0;3), B(2;-1), C – Lazi.vn

Tác giả: lazi.vn – Nhận 231 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 10, 2021 — Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho ba điểm A(0;3), B(2;-1), C(-1;5) phép vị tự tâm A tỉ số k biến B thành C khi đó giá trị k là – Trong mặt … …

Top 6: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;3) ; B(3;1), tọa độ điểm M thỏa … – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 225 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;3) ; B(3;1), tọa độ điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow{MA}\) = -2\(\overrightarrow{AB}\).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;3) ; B(3;1), tọa độ điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow{MA}\) = -2\(\overrightarrow{AB}\) …

Top 7: Câu 6: Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(2;1);B(0 – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com – Nhận 197 lượt đánh giá

Tóm tắt: Câu 6: Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(2;1);B(0; -3);C(3;1).a) Tìm toa độ điêm D để ABCD là hình bình hành.b)Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trong tâm tam giác ABDc) Tìm điểm E thuộc mặt phẳng tọa độ thỏa mãn vecto AE = 3 vectoAB -2 vecto AC?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 6: Trong hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(2;1);B(0; -3);C(3;1). a) Tìm toa độ điêm D để ABCD là hình bình hành. b)Tìm tọa … …

trong he toa do oxy cho 3 diem a 0 3 9ed5dfbd9396317569d6d5338d704447

Top 8: Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 0), B(0; 3), C – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com – Nhận 165 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 0), B(0; 3), C(-3; -5). Tìm M thuộc trục hoành sao cho biểu thức P=2MA→-3MB→+2MC→ đạt giá trị nhỏ nhất.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 0), B(0; 3), C(-3; -5). Tìm M thuộc trục hoành sao cho biểu thức P = trị tuyệt đối (2 vecto … …

Top 9: [2022] Cho 4 điểm A (1; −2), B (0; 3), C (−3; 4), D

Tác giả: vietjack.online – Nhận 157 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 4 điểm A (1; −2), B (0; 3), C (−3; 4), D (−1; 8). Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho là thẳng hàng? …

Top 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A( 0;2 )B – Tự Học 365

Tác giả: tuhoc365.vn – Nhận 200 lượt đánh giá

Tóm tắt: . . Câu hỏi và hướng dẫn giải. Nhận biết. . . . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm \(A\left( {0;2} \right),\,\,B\left( { – 3;0} \right)\). Phương trình đường thẳng AB là:. . . . . . . . A . \(\frac{x}{2} + \frac{y}{{ – 3}} = 1\) .

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm (Aleft( {0;2} right),,,Bleft( { – 3;0} right)). Phương trình đường thẳng AB là: …

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon