Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0 01m với V ml dung dịch HCl 0 03 M thu được 2V ml dung dịch Y

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M đ ­ ược 2 Vml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là :
Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

tron lan v ml dung dich naoh 0 01m voi v ml dung dich hcl 0 03 m thu duoc 2v ml dung dich y 555ac9732bf734b272dbc94ed83eace3

Câu hỏi hot cùng chủ đề
LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

Toán Hóa học Toán Tiếng Anh ( mới ) Toán Toán Vật lý Toán Xem thêm … Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH làA. 2B. 3C. 4D. 1
Trộn Vml dung dịch NaOH 0,01 M với Vml dung dịch HCl 0,03 M được dung dịch có pH là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 1

B. 2

C. 3.

D. 4

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Trộn lẫn V ( ml ) dung dịch NaOH 0,01 M với V ( ml ) dung dịch HCl 0,03 M thu được 2V ( ml ) dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là :

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4. 

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01 M với V ml dung dịch HCl 0,03 M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là : A. 2. B. 3.

C. 4.

D. 1.

Video liên quan

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon