Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế

Hướng dẫn Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế – Chương 2.

Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Áp dụng quy tắc chuyển vế 4 – ( 27 – 3 ) = x – ( 13 – 4 ), ta suy ra :

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x hay x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

Bài 67. Tính:

a ) ( – 37 ) + ( – 112 ) ; b ) ( – 42 ) + 52 ; c ) 13 – 31 ;
d ) 14 – 24 – 12 ; e ) ( – 25 ) + 30 – 15 .

ĐA: a) -149;                    b) 10;                    c) -18;

d ) – 22 ; e ) – 10 .

Bài 68. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mua giải.

Hiệu số bàn thẳng thua năm ngoái là : 27 – 48 = – 21 .Quảng cáo
Hiệu số bàn thắng thua năm nay là : 39 – 24 = 15 .

Bài 69 trang 87 Toán 6. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Chênh lệch nhiệt độ
Ha Nội 250C 160C
Bắc Kinh – 10C – 70C
Mát-xcơ-va – 20C – 160C
Pa-ri 120C 20C
Tô-ky-ô 80C – 40C
Tô-rôn-tô 20C – 50C
Niu-yoóc 120C – 10C

Ghi những giá trị vào cột tương ứng như dưới đây :

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Chênh lệch nhiệt độ
Ha Nội

250C

160C 90C
Bắc Kinh – 10C – 70C 60C
Mát-xcơ-va – 20C – 160C 140C
Pa-ri 120C 20C 100C
Tô-ky-ô 80C – 40C 120C
Tô-rôn-tô 20C – 50C 70C
Niu-yoóc 120C – 10C 130C

Bài 70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a ) 3784 + 23 – 3785 + 15 ;
b ) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14 .Quảng cáo

Đáp án: a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b ) Tương tự, vận dụng những đặc thù giao hoán và phối hợp để có :
( 21 – 11 ) + ( 22 – 12 ) + ( 23 – 13 ) + ( 24 – 14 ) .

a) = (3784 – 3785) + (23 – 15)
= -1 + 8
= 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).
= 10 + 10 + 10 + 10
= 40.

Bài 71 Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

a ) – 2001 + ( 1999 + 2001 ) ;
b ) ( 43 – 863 ) – ( 137 – 57 ) .

Đáp án: a) Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ để số hạng 2001 đứng liền -2001.

b ) Thực hiện những phép tính trong ngoặc trước .

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001
= (-2001 + 2001) + 1999
= 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.
= (43 + 57) – (863 + 137)
= 100 – 1000
= -900.

Bài 72.bai-82Đố: Cho chín tấm bìa  có  ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau

Trước hết hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Vì chỉ được chuyển một tấm bìa nên hiển nhiên phải chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn nhất sang tổng bé nhất hoặc một tấm bìa ghi số âm từ tổng bé nhất sang tổng lớn nhât .
Vậy phải chuyển 6 từ nhóm II sang nhóm I .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon