Giải Getting Started – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Geography Club

( Câu lạc bộ Địa lý )

1. Listen and read.

( Nghe và đọc. )

Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

( Knock at door )

Alice: Come in, Elena. We’re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I’m going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What’s that in the first picture?

Alice: It’s Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

1623398841

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài hội thoại:

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

( Gõ cửa )

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the following sentences with the words from the box.

( Hoàn thành những câu sau với những từ trong khung. )

scenery natural wonders amazing islands

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are_________rocks .
2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________ .
3. Ha Long Bay is charming and the _________is wonderful .
4. Ganh Da Dia has__________ rock columns of different shapes and sizes .
5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam .

Phương pháp giải:

– scenery ( n ) : cảnh sắc
– natural ( a ) : thuộc về vạn vật thiên nhiên
– wonders ( n ) : kỳ quan
– amazing ( a ) : đáng kinh ngạc / tuyệt vời
– islands ( n ) : hòn đảo

Lời giải chi tiết:

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

( Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên. )

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

( Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn hòn đảo lớn nhỏ. )

3. Ha Long Bay is charming and the scenery is wonderful.

( Vịnh Hạ Long điệu đàng và cảnh sắc thật tuyệt vời. )

4. Ganh Da Dia has amazing rock columns of different shapes and sizes.

( Gành Đá Đĩa có những cột đá tuyệt đẹp với hình dạng và size khác nhau. )

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

( Có rất nhiều kỳ quan vạn vật thiên nhiên và tự tạo ở Nước Ta. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and repeat the words, then label the pictures.

( Nghe và lặp lại những từ, dán nhãn cho những bức tranh. )

1. mountain 2. river 3. waterfall 4. forest
5. cave 6. desert 7. beach 8. island

1623398841 dywl

Phương pháp giải:

1. mountain : núi
2. river : sông
3. waterfall : thác nước
4. forest : rừng
5. cave : hang động
6. desert : sa mạc
7. beach : bãi biển
8. island : hòn đảo

Lời giải chi tiết:

a – 6. desert

b – 8. island

c -5. cave

d – 2. river

e – 3. waterfall

f -1. mountain

g – 4. forest         

h – 7. beach

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

( Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu vấn đáp đúng cho mỗi câu hỏi. )
1. Which is an island in Viet Nam ?
A. Con Dao B. Son Doong
2. Where is Mount Fansipan ?
A. In Lao Cai B. In Quang Binh
3. Which of the following is a national park ?
A. Thong Nhat Park B. Cat Tien Park
4. Which of the following wonders is a cave ?
A. Cuc Phuong B. Phong Nha
5. Which waterfall is in Cao Bang ?
A. Giang Dien Waterfall B. Ban Gioc Waterfall

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. Which is an island in Viet Nam ? – A. Con Dao .
( Đảo nào ở Nước Ta ? – A. Côn Đảo. )
2. Where is Mount Fansipan ? – A. In Lao Cai .
( Đỉnh Phanxipăng ở đâu ? – A. Ở Tỉnh Lào Cai. )
3. Which of the following is a national park ? – B. Cat Tien Park .
( Công viên nào sau đây là vườn vương quốc ? – B. Công viên Cát Tiên. )
4. Which of the following wonders is a cave ? – B. Phong Nha .
( Kỳ quan nào sau đây là hang động ? – B. Phong Nha. )
5. Which waterfall is in Cao Bang ?
A. Giang Dien Waterfall B. Ban Gioc Waterfall
( Thác nước nào ở Cao Bằng ? – B. Thác bản Giốc. )

Từ vựng

1. audio icon    

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

9. audio icon

10. audio icon

Loigiaihay.com

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon