Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 5: THÊU DẤU NHÂN ppsx – Tài liệu text

Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 5: THÊU DẤU NHÂN ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.72 KB, 8 trang )

BÀI 5: THÊU DẤU NHÂN ( 3 TIẾT)
I. Mục tiêu
HS cần phải:
– Biết cách thêu dấu nhân.
– Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
– Yêu thích tự hào với sản phẩm làm được.
II. đồ dùng dạy- học
– Mẫu thêu dấu nhân được thêu bằng len, sợi trên vải hoặc tờ bìa
khác màu. Kích thước mũi thêu khoảng 3 – 4 cm
– Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân
– Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
+ Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 35 x 35 cm
+ Kim khâu len
+ Len khác màu vải.
+ Phấn màu, bút màu, thước kẻ, kéo, khung thêu.
III. Các hoạt động dạy- học
TIẾT 1
Hoạt động dạy Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ
– GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ
dùng học tập của HS
– GV nhận xét
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài và nêu mục
đích bài học
2. Nội dung bài
* Hoạt động 1: Quan sát và
nhận xét mẫu
– GV giới thiệu mẫu thêu dấu
nhân

H: Em hãy quan sát hình mẫu
và H1 SGK nêu đặc điểm hình
dạng của đường thêu dấu nhân ở

– HS để đồ dùng lên bàn

– HS nghe

– HS quan sát
– Mặt phải là những hình thêu
như dấu nhân. Mặt trái là những
mặt phải và mặt trái đường
thêu?

H: So sánh mặt phải và mặt
trái của mẫu thêu chữ V với mẫu
thêu dấu nhân?
H: mẫu thêu dấu nhân thường
được ứng dụng ở đâu?( Cho hS
quan sát một số sản phẩm được
thêu trang trí bằng mũi thêu dấu
nhân)

GV KL: thêu dấu nhân là cách
thêu để tạo thành các mũi thêu
giống như dấu nhân nối nhau
liên tiếp giữa 2 đường thẳng
song songở mặt phải đường thêu
. Thêu dấu nhân được ứng dụng
đường khâu cách đều và thẳng
hàng song song với nhau
– Mạt phải khác nhau còn mặt
trái giống nhau.

– Thêu dấu nhân được ứng dụng
để thêu trang trí hoặc thêu chữ
trên các sản phẩm may mặc như:
váy, áo, vỏ gối, khăn tay, khăn
trang trí trải bàn

để thêu trang trí
* Hoạt động 2: Hướng dẫn
thao tác kĩ thuật
– Yêu cầu HS đọc mục II SGK
và quan sát H2
H: Nêu cách vạch dấu đường
thêu dấu nhân?

– Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
thao tác vạch dấu
– Yêu cầu HS quan sát H3 và
đọc mục 2a SGK
H: nêu cách bắt đầu thêu
GV căng vải lên khung thêu và
hướng dẫn cách bắt đầu thêu
Lưu ý: Lên kim để bắt đầu thêu

– HS nêu Vạch 2 đường dấu
song song cách nhau 1 cm
– Vạch các điểm dấu thẳng hàng
với nhau trên 2 đường vạch dấu
– HS lên bảng thực hiện các
đường vạch dấu

– HS nêu
– HS theo dõi

tại điểm vạch dấu thứ 2 phía bên
phải đường dấu.
– Yêu cầu HS đọc mục 2b, 2c và

quan sát H4a, 4b, 4c, 4d SGK
H: Nêu cách thêu dấu nhân
mũi thứ nhất, thứ hai?
GV hướng dẫn chậm các thao
tác thêu mũi thêu thứ nhất, mũi
thứ hai.
Lưu ý:
+ các mũi thêu được luân phiên
thực hiện trên 2 đường kẻ cách
đều.
+ Khoảng cách xuống kim và
lên kim ở đường dấu thứ 2 dài
gấp đôi khoảng cách xuống kim
và lên kim ở đường dấu thứ
– HS đọc SGK và quan sát

– HS nêu

– Lớp quan sát

– 1 HS lên bảng thực hiện các

thao tác thêu tiếp theo
nhất.
+ Sau khi lên kim cần rút chỉ từ
từ, chặt vừa phải để mũi kim
không bị dúm
– Gọi HS lên thực hiện tiếp các
mũi thêu
– Yêu cầu HS quan sát H5
H: Nêu cách kết thúc đường
thêu
– Gọi 1 HS lên thực hiện thao
tác kết thúc đương thêu
– GV treo bảng phụ ghi quy
trình thực hiện thêu dấu nhân và
hướng dẫn lại nhanh các thao tác
thêu dấu nhân
– Yêu cầu HS nhắc lại
– HS thực hành thêu trên giấy

– HS theo dõi

– HS nhắc lại
– HS thực hành

TIẾT 2,3

* Hoạt động 3: Thực hành
– Gọi hS nhắc lại cách thêu dấu
nhân.

– GV nhận xét
– GV nhắc lại hệ thống cách
thêu dấu nhân
– – Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
– Yêu cầu HS nêu các yêu cầu
của sản phẩm ( Mục III SGK)
– HS thực hành thêu trong thời
gian 50′ ( 2 Tiết học)
– GV quan sát uốn nắn hS còn

– HS nhắ lại cách thêu dấu nhân
và 1 HS lên thực hành thêu mẫu
lại cho cả lớp theo dõi

– HS nêu

– HS nêu

– HS thực hành thêu dấu nhân.

lúng túng.
* Hoạt động 4: Đánh giá sản

phẩm
– Yêu cầu HS trưng bày sản
phẩm
– GV ghi bảng và nêu yêu cầu
đánh giá
– Cử 3 HS lên đánh giá sản
phẩm của các bạn.
– GV nhận xét đánh giá kết quả
học tập.
IV. Củng cố dặn dò
– GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh
thần học tập và kết quả thực
hành của học sinh.
– Dặn HS chuẩn bị bài sau để cắt
khâu thêu túi sách tay

– HS trưng bày sản phẩm

– 3 HS lên đánh giá bài của bạn

– HS nghe

– HS nghe

H : Em hãy quan sát hình mẫuvà H1 SGK nêu đặc thù hìnhdạng của đường thêu dấu nhân ở – HS để vật dụng lên bàn – HS nghe – HS quan sát – Mặt phải là những hình thêunhư dấu nhân. Mặt trái là nhữngmặt phải và mặt trái đườngthêu ? H : So sánh mặt phải và mặttrái của mẫu thêu chữ V với mẫuthêu dấu nhân ? H : mẫu thêu dấu nhân thườngđược ứng dụng ở đâu ? ( Cho hSquan sát một số ít mẫu sản phẩm đượcthêu trang trí bằng mũi thêu dấunhân ) GV KL : thêu dấu nhân là cáchthêu để tạo thành những mũi thêugiống như dấu nhân nối nhauliên tiếp giữa 2 đường thẳngsong songở mặt phải đường thêu. Thêu dấu nhân được ứng dụngđường khâu cách đều và thẳnghàng song song với nhau – Mạt phải khác nhau còn mặttrái giống nhau. – Thêu dấu nhân được ứng dụngđể thêu trang trí hoặc thêu chữtrên những mẫu sản phẩm may mặc như : váy, áo, vỏ gối, khăn tay, khăntrang trí trải bànđể thêu trang trí * Hoạt động 2 : Hướng dẫnthao tác kĩ thuật – Yêu cầu HS đọc mục II SGKvà quan sát H2H : Nêu cách vạch dấu đườngthêu dấu nhân ? – Gọi 2 HS lên bảng thực hiệnthao tác vạch dấu – Yêu cầu HS quan sát H3 vàđọc mục 2 a SGKH : nêu cách khởi đầu thêuGV căng vải lên khung thêu vàhướng dẫn cách khởi đầu thêuLưu ý : Lên kim để mở màn thêu – HS nêu Vạch 2 đường dấusong tuy nhiên cách nhau 1 cm – Vạch những điểm dấu thẳng hàngvới nhau trên 2 đường vạch dấu – HS lên bảng thực thi cácđường vạch dấu – HS nêu – HS theo dõitại điểm vạch dấu thứ 2 phía bênphải đường dấu. – Yêu cầu HS đọc mục 2 b, 2 c vàquan sát H4a, 4 b, 4 c, 4 d SGKH : Nêu cách thêu dấu nhânmũi thứ nhất, thứ hai ? GV hướng dẫn chậm những thaotác thêu mũi thêu thứ nhất, mũithứ hai. Lưu ý : + những mũi thêu được luân phiênthực hiện trên 2 đường kẻ cáchđều. + Khoảng cách xuống kim vàlên kim ở đường dấu thứ 2 dàigấp đôi khoảng cách xuống kimvà lên kim ở đường dấu thứ – HS đọc SGK và quan sát – HS nêu – Lớp quan sát – 1 HS lên bảng thực thi cácthao tác thêu tiếp theonhất. + Sau khi lên kim cần rút chỉ từtừ, chặt vừa phải để mũi kimkhông bị dúm – Gọi HS lên triển khai tiếp cácmũi thêu – Yêu cầu HS quan sát H5H : Nêu cách kết thúc đườngthêu – Gọi 1 HS lên triển khai thaotác kết thúc đương thêu – GV treo bảng phụ ghi quytrình triển khai thêu dấu nhân vàhướng dẫn lại nhanh những thao tácthêu dấu nhân – Yêu cầu HS nhắc lại – HS thực hành thực tế thêu trên giấy – HS theo dõi – HS nhắc lại – HS thực hànhTIẾT 2,3 * Hoạt động 3 : Thực hành – Gọi hS nhắc lại cách thêu dấunhân. – GV nhận xét – GV nhắc lại mạng lưới hệ thống cáchthêu dấu nhân – – Kiểm tra sự sẵn sàng chuẩn bị của HS – Yêu cầu HS nêu những yêu cầucủa loại sản phẩm ( Mục III SGK ) – HS thực hành thực tế thêu trong thờigian 50 ‘ ( 2 Tiết học ) – GV quan sát uốn nắn hS còn – HS nhắ lại cách thêu dấu nhânvà 1 HS lên thực hành thực tế thêu mẫulại cho cả lớp theo dõi – HS nêu – HS nêu – HS thực hành thực tế thêu dấu nhân. lúng túng. * Hoạt động 4 : Đánh giá sảnphẩm – Yêu cầu HS tọa lạc sảnphẩm – GV ghi bảng và nêu yêu cầuđánh giá – Cử 3 HS lên nhìn nhận sảnphẩm của những bạn. – GV nhận xét nhìn nhận kết quảhọc tập. IV. Củng cố dặn dò – GV nhận xét sự sẵn sàng chuẩn bị, tinhthần học tập và tác dụng thựchành của học viên. – Dặn HS chuẩn bị sẵn sàng bài sau để cắtkhâu thêu túi sách tay – HS tọa lạc mẫu sản phẩm – 3 HS lên nhìn nhận bài của bạn – HS nghe – HS nghe

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon