Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết

Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về thí nghiệm của Mocgan và ý nghĩa của di truyền liên kết. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 43.

Giải Sinh 9 Bài 13 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết

1. Thí nghiệm của Mocgan

Mocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu vì : Ruồi giấm mang nhiều đặc thù thuận tiện cho những điều tra và nghiên cứu di truyền :

+ Dễ nuôi trong ống nghiệm

+ Đẻ nhiều + Vòng đời ngắn + Có nhiều biến dị dễ quan sát + Số lượng NST ít ( 2 n = 8 ) + Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng : thân xám, cánh dài × thân đen, cánh cụt + F1 : 100 % thân xám, cánh dài + Lai nghiên cứu và phân tích : đực F1 × cái đen, cụt → Thu được những thế hệ sau tỷ suất là 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt – Dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan cho rằng những gen qui định sắc tố thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST ( liên kết gen ). Vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ do một loại giao tử ( bv ) → ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử ( BV, bv ). Do đó những gen qui định sắc tố thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một NST ( liên kết gen ), cùng phân li giao tử và cùng được tổng hợp qua quy trình thụ tinh hiện tượng kỳ lạ di truyền liên kết.

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

– Mỗi NST mang nhiều gen. Các gen phân bổ dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen liên kết → số nhóm gen liên kết ở mỗi loài thường tương ứng với số NST trong bộ đơn bội. VD : ở người có 23 nhóm gen liên kết ứng với n = 23, ruồi giấm có 4 nhóm liên kết ứng với n = 4.

2. Ý nghĩa của di truyền liên kết

– Trong tế bào mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết. – Bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen → hạn chế Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền vững chắc của từng nhóm tính trạng được pháp luật bởi những gen trên một NST. – Trong chọn giống người ta hoàn toàn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 13 trang 43

Câu 1

Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ trợ cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

Lời giải:

– Di truyền liên kết là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được pháp luật bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào. – Nếu ở quy luật phân li độc lập của Menđen những cặp gen làm Open nhiều biến dị tổng hợp thì liên kết gen cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được pháp luật bởi những gen trên một NST. – Cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được lao lý bởi những gen trên một NST.

Câu 2

Hãy lý giải thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Lời giải:

Ở ruồi giấm, gen B pháp luật thân xám. Ở ruồi giấm, gen b pháp luật thân đen. Ở ruồi giấm, gen V lao lý cánh dài. Ở ruồi giấm, gen v lao lý cánh cụt. – Ở thế hệ P. : + Ruồi thân xám cánh dài BV / bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử đực BV + Ruồi thân đen cánh cụt bv / bv có gen b và v cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử cái bv. – Trong thụ tinh tạo F1 : sự tích hợp giao tử đực BV và giao tử cái bv → tạo thành hợp tử có kiểu gen BV / bv. – Trong phép lai nghiên cứu và phân tích : + Ở ruồi F1 thân xám cánh dài ( BV / bv ). Khi giảm phân, cặp NST tương đương bị phân li tạo hai loại giao tử có gen liên kết là giao tử BV và giao tử bv. + Ở ruồi thân đen cánh cụt bv / bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen liên kết bv. Hai loại giao tử trên của cha phối hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổng hợp : 1 BV / bv và 1 bv / bv

Câu 3

So sánh tác dụng lai nghiên cứu và phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Lời giải:

So sánh tác dụng lai nghiên cứu và phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của hai cặp tính trạng theo bảng sau :

bai 3 trang 43 sgk sinh 9

Ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống : dựa vào sự di truyền liên kết, người ta hoàn toàn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền với nhau.

Câu 4

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 liên tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 hạt trơn, không có tua cuốn ; 2 hạt trơn có tua cuốn ; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được lý giải như thế nào ? a ) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1. b ) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau. c ) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết. d ) Sự tổng hợp lại những tính trạng ở P..

Lời giải:

Đáp án : c

Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về thí nghiệm của Mocgan và ý nghĩa của di truyền liên kết. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 43.

Giải Sinh 9 Bài 13 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết

1. Thí nghiệm của Mocgan

Mocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và điều tra vì : Ruồi giấm mang nhiều đặc thù thuận tiện cho những điều tra và nghiên cứu di truyền : + Dễ nuôi trong ống nghiệm + Đẻ nhiều + Vòng đời ngắn + Có nhiều biến dị dễ quan sát + Số lượng NST ít ( 2 n = 8 ) + Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng : thân xám, cánh dài × thân đen, cánh cụt + F1 : 100 % thân xám, cánh dài + Lai nghiên cứu và phân tích : đực F1 × cái đen, cụt → Thu được những thế hệ sau tỷ suất là 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt – Dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan cho rằng những gen qui định sắc tố thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST ( liên kết gen ). Vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ do một loại giao tử ( bv ) → ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử ( BV, bv ). Do đó những gen qui định sắc tố thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một NST ( liên kết gen ), cùng phân li giao tử và cùng được tổng hợp qua quy trình thụ tinh hiện tượng kỳ lạ di truyền liên kết.

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

– Mỗi NST mang nhiều gen. Các gen phân bổ dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen liên kết → số nhóm gen liên kết ở mỗi loài thường tương ứng với số NST trong bộ đơn bội. VD : ở người có 23 nhóm gen liên kết ứng với n = 23, ruồi giấm có 4 nhóm liên kết ứng với n = 4.

2. Ý nghĩa của di truyền liên kết

– Trong tế bào mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết. – Bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen → hạn chế Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được pháp luật bởi những gen trên một NST. – Trong chọn giống người ta hoàn toàn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 13 trang 43

Câu 1

Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ trợ cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

Lời giải:

– Di truyền liên kết là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được pháp luật bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào. – Nếu ở quy luật phân li độc lập của Menđen những cặp gen làm Open nhiều biến dị tổng hợp thì liên kết gen cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được pháp luật bởi những gen trên một NST. – Cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự Open biến dị tổng hợp, bảo vệ di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được lao lý bởi những gen trên một NST.

Câu 2

Hãy lý giải thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Lời giải:

Ở ruồi giấm, gen B pháp luật thân xám. Ở ruồi giấm, gen b lao lý thân đen. Ở ruồi giấm, gen V pháp luật cánh dài. Ở ruồi giấm, gen v pháp luật cánh cụt. – Ở thế hệ P. : + Ruồi thân xám cánh dài BV / bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử đực BV + Ruồi thân đen cánh cụt bv / bv có gen b và v cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử cái bv. – Trong thụ tinh tạo F1 : sự phối hợp giao tử đực BV và giao tử cái bv → tạo thành hợp tử có kiểu gen BV / bv. – Trong phép lai nghiên cứu và phân tích : + Ở ruồi F1 thân xám cánh dài ( BV / bv ). Khi giảm phân, cặp NST tương đương bị phân li tạo hai loại giao tử có gen liên kết là giao tử BV và giao tử bv. + Ở ruồi thân đen cánh cụt bv / bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen liên kết bv. Hai loại giao tử trên của cha tích hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổng hợp : 1 BV / bv và 1 bv / bv

Câu 3

So sánh tác dụng lai nghiên cứu và phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống.

Lời giải:

So sánh hiệu quả lai nghiên cứu và phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của hai cặp tính trạng theo bảng sau :

bai 3 trang 43 sgk sinh 9

Ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống : dựa vào sự di truyền liên kết, người ta hoàn toàn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền với nhau.

Câu 4

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 liên tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 hạt trơn, không có tua cuốn ; 2 hạt trơn có tua cuốn ; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được lý giải như thế nào ? a ) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1. b ) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

c) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết.

d ) Sự tổng hợp lại những tính trạng ở P..

Lời giải:

Đáp án : c

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon