Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 51: Nấm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 51 : Nấm giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 51 trang 165: Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng và cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không?).

Trả lời:

Mốc trắng có cấu trúc dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa những tế bào .

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 51 trang 166: Quan sát cấu tạo của “cây” nấm:

– Nhìn hình vẽ với những ghi chú trên hình, phân biệt những phần của nấm ( mũ nấm, cuống nấm, chân nấm ) .
– Nhìn ở mặt dưới mũ nấm thấy có gì ?
– Nếu có mẫu thật, hãy lấy một phiến mỏng mảnh dưới mũ nấm, đặt lên phiến kính, dùng đầu kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy gì ?

Trả lời:

– Cấu tạo nấm rơm gồm hai phần : phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm .
– Dưới mũ nấm có những phiến mỏng mảnh chứa rất nhiều bào tử .
– Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và cũng không có chất diệp lục .

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 51 trang 168: Trao đổi thảo luận:

– Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để rơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và hoàn toàn có thể vẩy thêm ít nước ?
– Tại sao khi quần áo hay đồ vật lâu ngày không phơi nắng hoặc để ở nơi ẩm thường bị nấm mốc ?
– Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn tăng trưởng được ?

Trả lời:

– Khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để rơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và hoàn toàn có thể vẩy thêm ít nước : do mốc trắng dinh dưỡng nhờ những chất dinh dưỡng có trong những điều kiện kèm theo đó .
– Khi quần áo hay đồ vật lâu ngày không phơi nắng hoặc để ở nơi ẩm thường bị nấm mốc : do điều kiện kèm theo đó thích hợp cho sự tăng trưởng của nấm mốc .
– Ở trong chỗ tối nấm vẫn tăng trưởng được do nấm dinh dưỡng dị dưỡng, tức là không cần dùng ánh sáng để quang hợp .

Câu 1 trang 167 Sinh học 6: Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Trả lời:

– Mốc trắng có cấu trúc dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa những tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác. Mốc trắng sinh sản bằng bào tử. Đó là hình thức sinh sản vô tính .

– Cấu tạo nấm rơm (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần: phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và cũng không có chất diệp lục. Chúng sinh sản bằng mũ nấm

Câu 2 trang 167 Sinh học 6: Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

Trả lời:

Đặc điểm giống vi trùng của nấm là có size hiển vi, cấu trúc từ tế bào .

Câu 3 trang 167 Sinh học 6: Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Trả lời:

– Giống : vận tốc sinh sản nhanh, không có năng lực chuyển dời, khung hình chưa có cấu trúc rễ, thân, lá .
– Khác :

Nấm Tảo
Diệp lục Không
Hình thức sinh sản Bằng bào tử Sinh sản sinh dưỡng hay hữu tính
Dinh dưỡng Dị dưỡng Tự dưỡng
Môi trường sống Cạn, nơi ẩm Nước

Câu 4 trang 167 Sinh học 6: Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, trên cây gỗ mục, trong rừng ẩm,… các loại nấm mũ khác nhau.

Trả lời:

– Nấm rơm
– Nấm sò
– Nấm dại … … .

Câu 1 trang 170 Sinh học 6: Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Trả lời:

– Nấm dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng ( kí sinh hay hoại sinh ) .
– Do đặc thù cơ thể nấm không hề quang hợp để tự tạo chất hữu cơ ( không có diệp lục ) .

Câu 2 trang 170 Sinh học 6: Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

Trả lời:

Nấm hoại sinh giúp phân những chất hữu cơ từ xác thực vật, động vật hoang dã hay từ phân động vật hoang dã, lá thực vật rụng xuống giúp tạo ra chất khoáng phân phối cho đất .

Câu 3 trang 170 Sinh học 6: Kể một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

Trả lời:

– Nấm có ích : nấm hương, nấm sò, nấm linh chi .

– Nấm có hại: nấm kí sinh gây bệnh hắc lào, nước ăn chân…

Câu 4 trang 170 Sinh học 6: Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?

Trả lời:

Ngô bị bệnh ở bắp, khoai bị bệnh ở củ …

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon