[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung

[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung. Nếu thửa đất thuộc đồng sử dụng của nhiều người mà một trong số đó muốn chuyển nhượng đất thì thủ tục như thế nào ? Nếu như 1 trong số những người đồng sử dụng không tham gia ký hợp đồng để người khác chuyển nhượng thì xử lý như thế nào ? Xin cảm ơn !

Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp lý tư vấn như sau:

1. Thủ tục chuyển nhượng

Ðiều 223 Bộ luật Dân sự quy định về việc định đoạt tài sản chung như sau:

– Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo pháp luật của pháp lý .
– Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được triển khai theo thỏa thuận hợp tác của những chủ sở hữu chung hoặc theo lao lý của pháp lý .

[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
– Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng so với tài sản chung là bất động sản, một tháng so với tài sản chung là động sản, kể từ ngày những chủ sở hữu chung khác nhận được thông tin về việc bán và những điều kiện kèm theo bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác .
Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số những chủ sở hữu chung có quyền nhu yếu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua ; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại .
– Trong trường hợp một trong những chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của hội đồng thì thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu chung còn lại .
Theo pháp luật nêu trên, thủ tục để một trong những đồng chủ sử dụng chung thửa đất chuyển nhượng phần quyền sử dụng của mình gồm những bước sau :

[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
Bước 1: Thông báo cho những đồng chủ sử dụng khác về việc chuyển nhượng.

Bước 2 : Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất .
Thực tế lúc bấy giờ, những bên hoàn toàn có thể làm gộp hai bước trên theo phương pháp sau : Các bên triển khai công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục công chứng được thực thi theo hướng dẫn của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn .
– Chủ thể hợp đồng gồm ba bên :
+ Bên chuyển nhượng ( bên A ) : Một trong những đồng sử dụng đất đang có nhu yếu chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình ;
+ Bên nhận chuyển nhượng ( bên B ) .
+ Bên có quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ( bên C ) : Tất cả những đồng chủ sử dụng khác ( những người không có nhu yếu chuyển nhượng ) .

[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
[Review] Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung
– Nội dung: Ngoài những nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng, các bên bổ sung thêm nội dung: Bên C không có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất đó và đồng ý để bên A chuyển nhượng cho bên B…

2. Nếu có một trong những đồng chủ sử dụng khác không tham gia ký hợp đồng được thì hoàn toàn có thể thực thi theo hai cách :

( i ) Ủy quyền cho người khác triển khai việc giao kết hợp đồng như nêu trên ; hoặc

[Review] Mua Bán Căn Hộ Chung Cư RichStar Quận Tân Phú
[Review] Mua Bán Căn Hộ Chung Cư RichStar Quận Tân Phú
( ii ) Trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng, những bên lập văn bản nêu rõ nội dung : những đồng chủ sử dụng đất đã biết việc chuyển nhượng nhưng không có nhu yếu nhận chuyển nhượng ; chấp thuận đồng ý để một trong những đồng chủ sử dụng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho người khác .

Xem thêm: https://viemdaitrang.org/review-bat-dong-san-vung-do-thi-ve-tinh-thu-do-ha-noi-thu-hut-nha-dau-tu/

Bài viết liên quan
0964826624