Danh sách Pokémon

Thứ tự Pokémon Hệ Tên tiếng Anh 810 Sarunori Co.png Cỏ Grookey 811 Bachinkey Cỏ Thwackey 812

Gorirander

Bạn đang đọc: Danh sách Pokémon

Cỏ Rillaboom Gorirander Kyodaimax Cỏ Gigantamax Rillaboom 813 Hibanny Lua.png Lửa Scorbunny 814 Rabbifuto Lửa Raboot 815 Aceburn Lửa Cinderace Aceburn Kyodaimax Lửa Gigantamax Cinderace 816 Messon Nuoc.png Nước Sobble 817 Jimereon Nước Drizzile 818 Intereon Nước Inteleon Intereon Kyodaimax Nước Gigantamax Inteleon 819 Hoshigarisu Thuong.png Thường Skwovet 820 Yokubarisu Thường Greedent 821 Kokogara Bay.png Bay Rookidee 822 Aogarasu Bay Corvisquire 823 Armorga BayThep.png Thép Corviknight Armorga Kyodaimax Bay Thép Gigantamax Corviknight 824 Sacchimushi Contrung.png Côn trùng Blipbug 825 Redomushi Côn trùngSieulinh.png Siêu linh Dottler 826 Eolb Côn trùng Siêu linh Orbeetle Eolb Kyodaimax Côn trùng Siêu linh Gigantamax Orbeetle 827 Kusune Bongtoi.png Bóng tối Nickit 828 Foxly Bóng tối Thievul 829 Himenka Cỏ Gossifleur 830 Watashiraga Cỏ Eldegoss 831 Wooluu Thường Wooloo 832 Baiwooluu Thường Dubwool 833 Kamukame Nước Chewtle 834 Kajirigame NướcDa.png Đá Drednaw Kajirigame Kyodaimax Nước Đá Gigantamax Drednaw 835 Wanpachi Dien.png Điện Yamper 836 Pulsewan Điện Boltund 837 Tandon Đá Rolycoly 838 Toroggon Đá Lửa Carkol 839 Sekitanzan Đá Lửa Coalossal Sekitanzan Kyodaimax Đá Lửa Gigantamax Coalossal 840 Kajicchu CỏRong.png Rồng Applin 841 Appuryu Cỏ Rồng Flapple Appuryu Kyodaimax Cỏ Rồng Gigantamax Flapple 842 Tarupple Cỏ Rồng Appletun Tarupple Kyodaimax Cỏ Rồng Gigantamax Appletun 843 Sunahebi Dat.png Đất Silicobra 844 Sadaija Đất Sandaconda Sadaija Kyodaimax Đất Gigantamax Sandaconda 845 Uu Bay Nước Cramorant Uu Bay Nước Cramorant Gulping Form Uu Bay Nước Cramorant Gorging Form 846 Sasikamasu Nước Arrokuda 847 Kamasujaw Nước Barraskewda 848 Eleson ĐiệnDoc.png Độc Toxel 849 Strinder Điện Độc Toxtricity Amped Form Strinder Điện Độc Toxtricity Low Key Form Strinder Kyodaimax Điện Độc Gigantamax Toxtricity 850 Yakude Côn trùng Lửa Sizzlipede 851 Maruyakude Côn trùng Lửa Centiskorch Maruyakude Kyodaimax Côn trùng Lửa Gigantamax Centiskorch 852 Tatakko Giacdau.png Giác đấu Clobbopus 853 Octosupus Giác đấu Grapploct 854

Yabacha

Ma.png Ma Sinistea 855 Potdeath Ma Polteageist 856 Mibrim Siêu linh Hatenna 857 Tebrim Siêu linh Hattrem 858 Brimuon Siêu linhTien.png Tiên Hatterene Brimuon Kyodaimax Siêu linh Tiên Gigantamax Hatterene 859 Beroba Bóng tối Tiên Impidimp 860 Gimoh Bóng tối Tiên Morgrem 861 Ohlonge Bóng tối Tiên Grimmsnarl Ohlonge Kyodaimax Bóng tối Tiên Gigantamax Grimmsnarl 862 Tachifusaguma Bóng tối Thường Obstagoon 863 Nyaiking Thép Perrserker 864 Sunigoon Ma Cursola 865 Negigaknight Giác đấu Sirfetch’d 866 Barrikohru Bang.png Băng Siêu linh Mr. Rime 867 Deathbarn Đất Ma Runnerigus 868 Mahomil Tiên Milcery 869 Mawhip Tiên Alcremie Mawhip Kyodaimax Tiên Gigantamax Alcremie 870 Tairestu Giác đấu Falinks 871 Bachinuni Điện Pincurchin 872 Yukihami Băng Côn trùng Snom 873 Mothnow Băng Côn trùng Frosmoth 874 Ishihengin Đá Stonjourner 875 Korippo Băng Eiscue Ice Face Korippo Băng Eiscue Noice Face 876 Yessan Siêu linh Thường Indeedee 877 Morpeko Điện Bóng tối Morpeko Fully Belly Mode Morpeko Điện Bóng tối Morpeko Hungry Mode 878 Zoudou Thép Cufant 879 Daioudou Thép Copperajah Daioudou Kyodaimax Thép Gigantamax Copperajah 880 Patchiragon Điện Rồng Dracozolt 881 Patchilldon Điện Băng Arctozolt 882 Uonoragon Nước Rồng Dracovish 883 Uochilldon Nước Băng Arctovish 884 Duralodon Thép Rồng Duraludon Duraludon Kyodaimax Thép Rồng Gigantamax Duraludon 885 Dorameshiya Rồng Ma Dreepy 886 Doronch Rồng Ma Drakloak 887 Dorapault Rồng Ma Dragapault 888 Zacian Tiên Zacian Hero of Many Battles Zacian Tiên Thép Zacian Crowned Sword 889 Zamazenta Giác đấu Zamazenta Hero of Many Battles Zamazenta Giác đấu Thép Zamazenta Crowned Shield 900 Mugendina Độc Rồng Eternatus Mugendina Mugendaimax Độc Rồng Eternamax Eternatus ??? Dakuma Giác đấu Kubfu ??? Wulaosu Giác đấu Bóng tối Urshifu Single Strike Style Wulaosu Giác đấu Nước Urshifu Rapid Strike Style Wulaosu Kyodaimax Giác đấu Bóng tối Gigantamax Urshifu Single Strike Style Wulaosu Kyodaimax Giác đấu Nước Gigantamax Urshifu Rapid Strike Style ??? Budrex Siêu linh

Cỏ

Calyrex ??? Zarude Bóng tối Cỏ Zarude
Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon