Một xe đạp đi với vận tốc 20 km/giờ. Hỏi xe đạp đó đi hết quãng đường 145 km trong bao lâu?

1. Một người đi xe đạp quãng đường 18,3 km hết 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì người điquãng đường 30,5 km hết bao nhiêu thời gian?2. Một xe máy chạy qua chiếc cầu dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó xe máy đi quãng đườngdài 120 km hết bao nhiêu thời gian?3. Một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau 3/2 giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp vớivận tốc bằng 3/5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ thì mới đi được quãng đường AB?4. Một người dự định đi từ A đến B trong thời gian 4 giờ. Nhưng khi đi người đó đi với vận tốc gấp3 lần so với vận tốc dự định. Hỏi người đó đã đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian?5. Một ô tô đi quãng đường dài 225 km. Lúc đầu xe đi với vận tốc 60 km/h. Sau đó vì đường xấu vàdốc nên vận tốc giảm xuống chỉ còn 35 km/h. Và vì vậy xe đi quãng đường đó hết 5 giờ. Tínhthời gian xe đi với vận tốc 60km/h.6. Toàn dự định đi từ nhà về quê hết 3 giờ. Nhưng vì gặp ngày gió mùa đông bắc quá mạnh nên vậntốc của Toàn chỉ đạt 1⁄2 vận tốc dự định. Hỏi Toàn đi từ nhà về quê hết bao nhiêu thời gian?7. Hai thành phố cách nhau 208,5km, một xe máy đi từ Thành phố A đến Thành phố B với vận tốclà 38,6 km/h. Một ô tô khởi hành cùng một lúc với xe máy đi từ Thành phố B đến Thành phố Avới vận tốc 44,8km/h. Hỏi sau mấy giờ xe máy và ô tô gặp nhau?8. Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc là 48 km/h. Cùng lúc đó một ô tô đi từ thị xã Bđến thị xã A với vận tốc là 54 km/h. Sau 2 giờ hai ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã Ađến thị xã B?9. Một ô tô và một xe máy đi cùng một lúc ở hai đầu của quãng đường và đi ngược chiều nhau. Sau2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Ô tô đi với vận tốc 54km/h, xe máy đi với vận tốc38km/h. Tính quãng đường trên?10. Trên quãng đường dài 255 km, một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngượcchiều nhau. Ô tô đi với vận tốc 62 km/h, xe máy đi với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau mấy giờ ô tô vàxe máy gặp nhau?11. Tại hai đầu của một quãng đường dài 17,25 km một người đi bộ và một người chạy xuất phátcùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc người đi bộ bằng 4,2 km/h, vận tốc người chạy bằng9,6 km/h. Tính thời gian để hai người gặp nhau?12. Hai Thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h và mộtxe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe máy gặp nhau? Lúc gặpnhau xe máy cách B bao nhiêu km?13. Một ô tô và một xe máy đi ngược chiều nhau, ô tô đi từ A với vận tốc 44,5 km/h, xe máy đi từ Bvới vận tốc 32,5 km/h. Sau một giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường ABdài bao nhiêu km?14. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từA đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?15. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịchcũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tôdu lịch đuổi kịp ô tô chở hàng16. Quãng đường AB dài 60 km. Có hai ô tô cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều vềphía C. Sau 4 giờ ô tô đi từ A và đuổi kịp ô tô đi từ B.a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tỉ số vận tốc của hai ô tô là 3⁄4b. Tính quãng đường BC.

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon