Một vật được coi là chất điểm nếu?

Câu hỏi:

Một vật được coi là chất điểm nếu?

A. Vật có kích cỡ rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật

B. Vật có khối lượng rất nhỏ

C. Vật có kích cỡ rất nhỏ .
D. Vật có khối lượng riêng rất nhỏ

Đáp án đúng A.

Một vật được coi là chất điểm nếu vật có size rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật, Chất điểm ( khối điểm ) là một khái niệm chỉ những vật có khối lượng hoặc kích cỡ đáng kể nhưng so với độ dài đường đi ( hoặc những khoảng cách được đề cập ) lại rất nhỏ .

Giải thích vì sao chọn A là đúng

Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật ( gọi tắt là hoạt động ) là sự đổi khác vị trí của vật đó so với những vật khác theo thời hạn .

Chất điểm

Một vật được coi là một chất điểm nếu kích cỡ của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi ( hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến ) .

Quỹ đạo

Quỹ đạo của hoạt động là đường mà chất điểm hoạt động vạch ra trong khoảng trống .

Cách xác định vị trí của vật trong không gian

– Vật làm mốc và thước đo
Để xác lập đúng chuẩn vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật .
– Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng).

Tọa độ của vật ở vị trí M : x = OM −
+ Hệ tọa độ 2 trục ( sử dụng khi vật hoạt động trên một đường cong trong một mặt phẳng ) .
Tọa độ của vật ở vị trí M :
x = OMx −
y = OMy −

Cách xác định thời gian trong chuyển động

* Mốc thời hạn và đồng hồ đeo tay
Mốc thời hạn là thời gian chọn trước để khởi đầu tính thời hạn .
Để xác lập từng thời gian ứng với từng vị trí của vật hoạt động ta phải chọn mốc thời hạn và đo thời hạn trôi đi kể từ mốc thời hạn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay .
* Thời điểm và thời hạn
– Thời điểm là giá trị mà đồng hồ đeo tay hiện đang chỉ đến theo một mốc cho trước mà ta xét .
– Thời gian là khoảng chừng thời hạn trôi đi trong trong thực tiễn giữa hai thời gian mà ta xét .

Hệ quy chiếu

Một hệ quy chiếu gồm có :

+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.

+ Một mốc thời hạn và một đồng hồ đeo tay .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon