phiếu thăm dò ý kiến cộng đồng về môi trường – Tài liệu text

phiếu thăm dò ý kiến cộng đồng về môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.61 KB, 6 trang )

SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp HCM
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
—————————
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VỀ MÔI TRƯỜNG
1. Họ và tên : ……………………………………….Tuổi …………Giới tính : Nam Nữ
2. Đòa chỉ :
3. Dân tộc : Kinh Khác là dân tộc nào …………………………………………………..
4. Ông/Bà có phải là chủ hộ không ? Có Không
5. Trình độ văn hoá người được phỏng vấn :
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3

Trung học nghề
Cao đẳng
Đại học
Trên đại học
6. Tổng số người trong gia đình :……… người. Trong đó : Trên 18 tuổi ……… người.
7. Nghề nghiệp chính của những người trên tuổi 18 tuổi :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
8. Thời gian Ông/Bà cư ngụ ở đây là bao nhiêu năm :

< 5 năm
5 – 10 năm
11 – 20 năm
21 – 30 năm
> 30 năm
9. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ :
Tiền lương
Kinh doanh/buôn bán
Nông nghiệp
Nuôi trồng thuỷ sản
Làm thuê
Tiểu thủ công nghiệp

Nguồn khác. Là gì ……………………..
10. Tổng diện tích nhà của gia đình Ông/Bà : ………………… m
2
.
11. Nhà gần với :
Kênh rạch (tên con kênh rạch ………………………)
Sông (tên con sông …………………………………)
Cống thoát nước chung của khu vực
Nhà có bò ngập nước : Có Không
1
SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA
12. Nguồn nước dùng cho gia đình từ :

Nước máy
Giếng khoan
Giếng thường
Kênh, rạch, sông
13. Nước thải :
 Loại nước thải của gia đình :
Nước sinh hoạt
Nước chăn nuôi
Nước thải do làm nghề (là gì ……………………………)
 Nước thải đổ đi đâu :
Trong vườn
Hệ thống công cộng

Kênh rạch, sông
Nguồn tiếp nhận khác (là gì ……………………………..)
14. Theo Anh/chò môi trường có quan trọng hay không ?
Không quan trọng
Ít quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng
Không quan tâm
15. Anh/chò có biết hoạt động bảo vệ môi trường đang diễn ra tại đòa phương hay không ?
Không biết
Không quan tâm
Có biết

Kể tên vài hoạt động mà anh chò biết ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Theo Anh/chò môi trường khu vực có bò ô nhiễm hay không ?
Không bò ô nhiễm
Ô nhiễm nặng, nhiều vấn đề
Ít bò ô nhiễm
Bình thường
17. Theo Anh/chò nguyên nhân nào sau đây gây ô nhiễm môi trường ?
Do giao thông

Do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Do sinh hoạt của người dân
Do chăn nuôi
Do cơ sở hạ tầng kém
Do ý thức người dân kém
Do quản lý của cơ quan chức năng kém
2
SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA
18. Theo Anh/chò điều kiện môi trường nơi ở hiện nay có ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi
người trong gia đình hay không ?
Không ảnh hưởng
Ít bò ảnh hưởng

Ảnh hưởng nhiều
Không quan tâm
19. Có thể cho biết các vấn đề môi trường tại khu vực Anh/chò quan tâm hiện nay ?
Không khí ô nhiễm, bụi, mùi hôi
Tiếng ồn
Ô nhiễm nước
Rác thải
Kênh rạch, sông bẩn
20. Anh/chò biết được các vấn đề môi trường thông qua ?
Các phương tiện truyền thông như : tivi, radio, internet, báo chí …
Họp tổ dân phố
Các cơ quan quản lý môi trường Quận (Huyện), Phường

Dư luận người dân
21. Theo Anh/chò để làm cho môi trường tốt hơn thì ai phải là người thực hiện :
Người dân
Cơ quan quản lý môi trường đòa phương
Uỷ ban nhân dân Quận (Huyện)
Uỷ ban nhân dân Phường (Xã)
22. Theo Anh/chò để làm cho môi trường tốt hơn thì cần phải thực hiện :
Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
Khơi thông kênh rạch
Giải toả hai bên bờ kênh rạch
Cải thiện đường xá
Tăng cường thu gom rác

Tăng các thùng rác công cộng
Phạt những người xả rác
Tăng cường sự quản lý của cơ quan nhà nước ( Quận – Huyện; Phường –Xã)
23. Loại chất thải rắn của gia đình anh chò :
Là rác sinh hoạt
Là phân gia súc
Là rác từ sản xuất ngành nghề (là gì ………………………………)
Là loại rác khác (là gì ………………………………………………)
Với khối lượng ……………..kg/ngày.
24. Chất thải rắn đi đâu :
Được thu gom công cộng ( 1lần/ngày > 1 lần/ngày )
Chôn lấp

Vứt bỏ xuống kênh, rạch, sông
Bán cho ve chai
Khác (là gì …………………………………………………)
Gia đình có loại nhà vệ sinh nào :
3
SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA
WC với hầm cầu tự huỷ
WC sau đó thải ra hệ thống công cộng
WC trên kênh, rạch, sông
25. Chất thải rắn trong khu vực hiện nay có làm ô nhiễm môi trường hay không ?
Không ảnh hưởng
Ảnh hưởng ít

Ảnh hưởng vừa
Ảnh hưởng nặng
Không để ý
26. Theo Anh/chò nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải là do :
Người dân xả rác lung tung
Không có thùng rác công cộng
Không thu gom rác công cộng
Người thu gom rác công cộng thu gom không đều
Không phân loại rác tại gia đình
Không phạt người xả rác lung tung
Thiếu sự quan tâm của Quận (huyện); Phường (xã)
27. Anh/chò có thể cho ý kiến về công tác thu gom rác hiện nay ở đòa phương

Số lần thu gom trong ngày quá ít
Giờ giấc, tổ chức thu gom chưa hợp lý
Giờ giấc, tổ chức thu gom tốt
Không có ý kiến
28. Lệ phí thu gom rác là ………….. đồng/tháng
Lệ phí thu gom cao
Vừa
Thấp
29. Công việc thu nên để cho :
Tư nhân làm
Công ty công ích nhà nước làm
30. Anh/chò đồng ý với những giải pháp nào sau đây giúp cho việc quản lý rác thải được

tốt hơn ?
Tăng số lần thu gom trong ngày
Tăng thùng rác công cộng trong khu vực
Giáo dục ý thức người dân
Không thu phí thu gom rác thải
Phạt nặng những người xả rác lung tung
31. Gia đình Anh/chò chứa rác bằng gì ?
Sọt rác bằng kim loại
Sọt rác bằng gỗ,tre
Sọt rác bằng nhựa
Túi nylon
4

SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA
32. Gia đình Anh/chò có hay bán ve chai các loại vật liệu sau đây ?
Giấy, báo, carton
Plastic, nylon
Kim loại
Thuỷ tinh
Vỏ đồ hộp
33. Anh/chò có hiểu về phân loại rác tại nguồn hay không ?
Không

34. Nếu có thì thông tin từ đâu ?
Các phương tiện truyền thông như : tivi, radio, internet, báo chí …

Phổ biến của Quận(Huyện); Phường (xã)
Từ các dự án môi trường
Người dân trong khu vực
35. Theo Anh/chò phân loại rác tại nguồn có cần thiết hay không ?
Không (lý do) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Có (lý do) ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
36. Công tác thu gom rác tại nguồn khó là do :
Thiếu dụng cụ chứa rác trong gia đình
Nhà chật không có chỗ
Người thu gom không thu gom riêng từng loại rác
Thiếu các thùng rác công cộng cho từng loại rác
Người dân không thấy được lợi ích
Không thấy cần thiết
37. Nếu nhà nước có chủ trương phân loại rác tại nguồn, Anh/chò có ủng hộ hay không?

Không

Sẵn sàng tự trang bò hay mua thêm các dụng cụ chứa rác khác nhau
38. Nếu nhà nước không cấp các phương tiện, dụng cụ phân loại rác tại nguồn cho gia
đình Anh/chò thì gia đình Anh/chò có sẵn sàng tự mua theo hướng dẫn của các cơ quan, tổ
chức để phân loại tại nguồn hay không ?

Không
39. Theo Anh/chò nên làm gì để thực hiện được việc phân loại rác tại nguồn tốt :
Cấp cho dân các dụng cụ chứa rác khác nhau trong gia đình
Bán cho dân các dụng cụ chứa rác khác nhau trong gia đình
5
Trung học nghềCao đẳngĐại họcTrên đại học6. Tổng số người trong mái ấm gia đình : … … … người. Trong đó : Trên 18 tuổi … … … người. 7. Nghề nghiệp chính của những người trên tuổi 18 tuổi : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8. Thời gian Ông / Bà cư ngụ ở đây là bao nhiêu năm : < 5 năm5 – 10 năm11 – 20 năm21 – 30 năm > 30 năm9. Nguồn thu nhập chính của mái ấm gia đình từ : Tiền lươngKinh doanh / buôn bánNông nghiệpNuôi trồng thuỷ sảnLàm thuêTiểu bằng tay thủ công nghiệpNguồn khác. Là gì … … … … … … … … .. 10. Tổng diện tích nhà của mái ấm gia đình Ông / Bà : … … … … … … … m11. Nhà gần với : Kênh rạch ( tên con kênh rạch … … … … … … … … … ) Sông ( tên con sông … … … … … … … … … … … … … ) Cống thoát nước chung của khu vựcNhà có bò ngập nước : Có KhôngSVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA12. Nguồn nước dùng cho mái ấm gia đình từ : Nước máyGiếng khoanGiếng thườngKênh, rạch, sông13. Nước thải :  Loại nước thải của mái ấm gia đình : Nước sinh hoạtNước chăn nuôiNước thải do làm nghề ( là gì … … … … … … … … … … … )  Nước thải đổ đi đâu : Trong vườnHệ thống công cộngKênh rạch, sôngNguồn tiếp đón khác ( là gì … … … … … … … … … … … .. ) 14. Theo Anh / chò môi trường có quan trọng hay không ? Không quan trọngÍt quan trọngQuan trọngRất quan trọngKhông quan tâm15. Anh / chò có biết hoạt động giải trí bảo vệ môi trường đang diễn ra tại đòa phương hay không ? Không biếtKhông quan tâmCó biếtKể tên vài hoạt động giải trí mà anh chò biết ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16. Theo Anh / chò môi trường khu vực có bò ô nhiễm hay không ? Không bò ô nhiễmÔ nhiễm nặng, nhiều vấn đềÍt bò ô nhiễmBình thường17. Theo Anh / chò nguyên do nào sau đây gây ô nhiễm môi trường ? Do giao thôngDo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệpDo hoạt động và sinh hoạt của người dânDo chăn nuôiDo hạ tầng kémDo ý thức người dân kémDo quản trị của cơ quan chức năng kémSVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA18. Theo Anh / chò điều kiện kèm theo môi trường nơi ở lúc bấy giờ có tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọingười trong mái ấm gia đình hay không ? Không ảnh hưởngÍt bò ảnh hưởngẢnh hưởng nhiềuKhông quan tâm19. Có thể cho biết những yếu tố môi trường tại khu vực Anh / chò chăm sóc lúc bấy giờ ? Không khí ô nhiễm, bụi, mùi hôiTiếng ồnÔ nhiễm nướcRác thảiKênh rạch, sông bẩn20. Anh / chò biết được những yếu tố môi trường trải qua ? Các phương tiện đi lại truyền thông online như : tivi, radio, internet, báo chí truyền thông … Họp tổ dân phốCác cơ quan quản trị môi trường Quận ( Huyện ), PhườngDư luận người dân21. Theo Anh / chò để làm cho môi trường tốt hơn thì ai phải là người triển khai : Người dânCơ quan quản trị môi trường đòa phươngUỷ ban nhân dân Quận ( Huyện ) Uỷ ban nhân dân P. ( Xã ) 22. Theo Anh / chò để làm cho môi trường tốt hơn thì cần phải thực thi : Di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễmKhơi thông kênh rạchGiải toả hai bên bờ kênh rạchCải thiện đường xáTăng cường thu gom rácTăng những thùng rác công cộngPhạt những người xả rácTăng cường sự quản trị của cơ quan nhà nước ( Quận – Huyện ; P. – Xã ) 23. Loại chất thải rắn của mái ấm gia đình anh chò : Là rác sinh hoạtLà phân gia súcLà rác từ sản xuất ngành nghề ( là gì … … … … … … … … … … … … ) Là loại rác khác ( là gì … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) Với khối lượng … … … … … .. kg / ngày. 24. Chất thải rắn đi đâu : Được thu gom công cộng ( 1 lần / ngày > 1 lần / ngày ) Chôn lấpVứt bỏ xuống kênh, rạch, sôngBán cho ve chaiKhác ( là gì … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) Gia đình có loại Tolet nào : SVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRAWC với hầm cầu tự huỷWC sau đó thải ra mạng lưới hệ thống công cộngWC trên kênh, rạch, sông25. Chất thải rắn trong khu vực lúc bấy giờ có làm ô nhiễm môi trường hay không ? Không ảnh hưởngẢnh hưởng ítẢnh hưởng vừaẢnh hưởng nặngKhông để ý26. Theo Anh / chò nguyên do gây ô nhiễm chất thải là do : Người dân xả rác lung tungKhông có thùng rác công cộngKhông thu gom rác công cộngNgười thu gom rác công cộng thu gom không đềuKhông phân loại rác tại gia đìnhKhông phạt người xả rác lung tungThiếu sự chăm sóc của Quận ( huyện ) ; P. ( xã ) 27. Anh / chò hoàn toàn có thể cho quan điểm về công tác làm việc thu gom rác lúc bấy giờ ở đòa phươngSố lần thu gom trong ngày quá ítGiờ giấc, tổ chức triển khai thu gom chưa hợp lýGiờ giấc, tổ chức triển khai thu gom tốtKhông có ý kiến28. Lệ phí thu gom rác là … … … … .. đồng / thángLệ phí thu gom caoVừaThấp29. Công việc thu nên để cho : Tư nhân làmCông ty công ích nhà nước làm30. Anh / chò chấp thuận đồng ý với những giải pháp nào sau đây giúp cho việc quản trị rác thải đượctốt hơn ? Tăng số lần thu gom trong ngàyTăng thùng rác công cộng trong khu vựcGiáo dục ý thức người dânKhông thu phí thu gom rác thảiPhạt nặng những người xả rác lung tung31. Gia đình Anh / chò chứa rác bằng gì ? Sọt rác bằng kim loạiSọt rác bằng gỗ, treSọt rác bằng nhựaTúi nylonSVTH : TRẦN HỮU THỨC PHỤ LỤC 1 : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA32. Gia đình Anh / chò có hay bán ve chai những loại vật tư sau đây ? Giấy, báo, cartonPlastic, nylonKim loạiThuỷ tinhVỏ đồ hộp33. Anh / chò có hiểu về phân loại rác tại nguồn hay không ? KhôngCó34. Nếu có thì thông tin từ đâu ? Các phương tiện đi lại truyền thông online như : tivi, radio, internet, báo chí truyền thông … Phổ biến của Quận ( Huyện ) ; P. ( xã ) Từ những dự án Bất Động Sản môi trườngNgười dân trong khu vực35. Theo Anh / chò phân loại rác tại nguồn có thiết yếu hay không ? Không ( nguyên do ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Có ( nguyên do ) … … … … … … … … … … … … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36. Công tác thu gom rác tại nguồn khó là do : Thiếu dụng cụ chứa rác trong gia đìnhNhà chật không có chỗNgười thu gom không thu gom riêng từng loại rácThiếu những thùng rác công cộng cho từng loại rácNgười dân không thấy được lợi íchKhông thấy cần thiết37. Nếu nhà nước có chủ trương phân loại rác tại nguồn, Anh / chò có ủng hộ hay không ? CóKhôngSẵn sàng tự trang bò hay mua thêm những dụng cụ chứa rác khác nhau38. Nếu nhà nước không cấp những phương tiện đi lại, dụng cụ phân loại rác tại nguồn cho giađình Anh / chò thì mái ấm gia đình Anh / chò có chuẩn bị sẵn sàng tự mua theo hướng dẫn của những cơ quan, tổchức để phân loại tại nguồn hay không ? CóKhông39. Theo Anh / chò nên làm gì để triển khai được việc phân loại rác tại nguồn tốt : Cấp cho dân những dụng cụ chứa rác khác nhau trong gia đìnhBán cho dân những dụng cụ chứa rác khác nhau trong mái ấm gia đình

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon