Lớp và phân lớp electron (Chi tiết )

Cập nhật lúc : 15 : 39 14-07-2015 Mục tin : Hóa học lớp 10

Trong nguyên tử, các e được phân bố thành các lớp e và trong mỗi lớp e lại được phân chia thành các phân lớp. Vậy thế nào là lớp electron, phân lớp electron? Có bao nhiêu obitan nguyên tử trong một lớp và một phân lớp electron?

Lớp và phân lớp electron

I. Kiến thức cần nắm vững:

1. Lớp electron:

– Trong nguyên tử, những e được sắp xếp thành từng lớp, những lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các e có nguồn năng lượng gần bằng nhau được sắp xếp trên cùng 1 lớp .- Những e ở lớp trong link với hạt nhân bền chặt hơn những e ở lớp ngoài. Năng lượng của e lớp trong thấp hơn nguồn năng lượng e ở lớp ngoài. Năng lượng của e hầu hết nhờ vào vào số thứ tự của lớp .- Thứ tự những lớp e được ghi bằng những số nguyên n = 1,2,3 …., 7n = 1 2 3 4 5 6 7Tên lớp : K L M N O P Q- Lớp K có n = 1 là lớp gần hạt nhân nhất, lớp Q. có n = 7 là lớp xa hạt nhân nhất .

2. Phân lớp electron:

– Mỗi lớp e phân loại thành những phân lớp được kí hiệu bằng những vần âm viết thường : s, p, d, f …- Các e trên cùng một phân lớp có nguồn năng lượng bằng nhau .- Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó. Lớp thứ n có n phân lớp e. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn, với những nguyên tố đã biết, chỉ có số e điền vào 4 phân lớp : s, p, d và f .

Lớp n Phân lớp
K 1 1 phân lớp : 1 s
L 2 2 phân lớp : 2 s, 2 p
M 3 3 phân lớp : 3 s, 3 p, 3 d
N 4 4 phân lớp : 4 s, 4 p, 4 d, 4 f
O 5 5 s, 5 p, 5 d, 5 f
P 6 6 s, 6 p, 6 d, 6 f
Q. 7 7 s, 7 p, 7 d, 7 f

– Các e ở phân lớp s được gọi là những electron s, những e ở phân lớp p được gọi là những electron p … .

3. Obitan nguyên tử. Số obitan nguyên tử trong một phân lớp và 1 lớp electron:

– Trong nguyên tử, những electron hoạt động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác lập nào. Có thể tưởng tượng sự hoạt động của những electron như một đám mây điện tích âm. Vùng khoảng trống bao quanh hạt nhân nguyên tử chứa hầu hết hàng loạt điện tích của đám mây được gọi là obitan nguyên tử. Obitan nguyên tử ( automic orbital : AO ) là khu vực khoảng trống xung quanh hạt nhân mà tại đó Xác Suất xuất hiện ( tìm thấy ) electron là lớn nhất, khoảng chừng 90 % .

– Số obitan nguyên tử trong những phân lớp s, p, d, f lần lượt là 1, 3, 5, 7- Số obitan trong lớp e thứ n là n2 obitan .- Các obitan s có dạng hình cầu, những obitan p có dạng hình số 8 nổi và được khuynh hướng khác nhau trong khoảng trống. Các obitan d, f có hình dạng phức tạp hơn .

II. Bài tập áp dụng:

Câu 1: Cho các phát biểu:

( 1 ). Trong nguyên tử, những e được sắp xếp thành từng lớp( 2 ). Các e trong cùng 1 lớp có nguồn năng lượng bằng nhau( 3 ). Năng lượng của những e trên lớp K là thấp nhất( 4 ). Các lớp được kí hiệu bằng những vần âm viết hoa, những phân lớp được kí hiệu bằng những chữ viết thường( 5 ). những e trên cùng một phân lớp có nguồn năng lượng gần bằng nhau .( 6 ). Phân lớp d có tương ứng 3 obitan nguyên tử( 7 ). Lớp N có 16 obitan .Số phát biểu đúng là :A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Câu 2 : Trong nguyên tử hidro, electron thường được tìm thấy :A. Trong hạt nhân nguyên tửB. bên ngoài hạt nhân nhưng ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton .C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân

D. trong vùng khoảng trống xung quanh hạt nhân, vì electron hoàn toàn có thể được tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào trong nguyên tử .

Câu 3: Chọn phát biểu đúng khi nói về các obitan trong một phân lớp e

A. Có cùng sự khuynh hướng khoảng trốngB. có cùng mức nguồn năng lượng .C. Khác nhau về mức nguồn năng lượng .D. có hình dạng không nhờ vào vào đặc thù mỗi phân lớp .

Câu 4: Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4C. Số obitan có trong lớp N là 9D. Số obitan có trong lớp M là 8

Câu 6: Lớp e thứ 3 có tên là:

A. K                                       B. L                              C. M                            D. N


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 – Xem ngay

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon