Khối khí ôn đới lục địa ký hiệu là gì

A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .
A. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .
C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .
A. Em. B. Am. C. Pm. D. Tm ..
Vào mùa đông, từ miền Bắc đến dãy Bạch Mã của nước ta chịu tác động ảnh hưởng đa phần của khối không khí nào sau đây A. Xích đạo hải dương B. Chí tuyến hải dương C. Ôn đới lục địa D. Ôn đới hải dương A. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .
C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .
A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .

Khối khí chí tuyến lục địa được kí hiệu là

A. TM

B. TC

C. Tc

D. Tm

Khối khí chí tuyến lục địa được kí hiệu là

A. TM.

B. TC.

C. Tc.

D. Tm.

A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .
A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .

Câu 10: Trình bày các khối khí. Vì sao khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương?

Lời giải

* Các khối khí
– Không khí ở tầng đối lưu, tùy theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay đại dương mà hình thành những khối khí khác nhau .
– Mỗi bán cầu có 4 khối khí chính : khối khí địa cực, khối khí ôn đới, khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .
+ Khối khí địa cực ( Bắc và Nam ) rất lạnh, kí hiệu là A
+ Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P.
+ Khối khí chí tuyến rất nóng, kí hiệu là T
+ Khối khí xích đạo nóng ẩm, kí hiệu là E
– Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương ( ẩm ), kí hiệu là m và lục địa ( khô ), kí hiệu là c. Riêng khối khí Xích đạo chỉ có kiểu hải dương, kí hiệu là Em .
* Khối khí Xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương ( Em ) vì khu vực xích đạo đa phần là biển và đại dương, áp thấp, mưa nhiều. Khí quyển. Sự phân bổ nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Các khối khí. Không khí ở tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay hải dương mà hình thành những khối khí khác nhau .Các khối khíKhông khí ở tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay hải dương mà hình thành những khối khí khác nhau. Mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính, đó là khối khí : cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo. – Khối khí bắc cực, nam cực rất lạnh với kí hiệu là A. – Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là p. – Khối khí chi tuyến ( nhiệt đới gió mùa ) rất nóng, kí hiệu là T. – Khối khí xích đạo nóng ẩm kí hiệu là E .Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương ( ẩm ), kí hiệu là m và kiểu lục địa ( khô ), kí hiệu là c. Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương, kí hiệu là Em .
Giải thích Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ( khối khí ôn đới lục địa ) thổi vào nước ta mang theo không khí lạnh đến nước ta và gây nên một mùa động lạnh ở miền Bắc. Khối khí này có kí hiệu là Pe .Đáp án : D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo. B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo. C. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực. D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

Xem đáp án » 16/07/2019 126,402

Video liên quan

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon