Kết quả quá trình nhân đôi ADN là?

A. Phân tử ADN con được thay đổi so với ADN mẹ
B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ
C. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ

D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ

Đáp án đúng B

Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ, bởi Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là từ từ 1 ADN mẹ bắt đầu qua quá trình nhân đôi tạo 2 ADN con giống nhau và giống hệt mẹ, ADN con có 1 mạch đơn mới với 1 mạch đơn cũ của ADN mẹ .

Lý giải việc chọn đáp án B là do :

Nguyên tắc nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN là quá trình tổng hợp hai phân tử ADN mới có cấu trúc giống với tế bào mẹ khởi đầu đó là do quá trình nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc :
Nguyên tắc bán bảo toàn ( giữ lại ½ )
Nguyên tắc bổ trợ : A lk T, G lk X
Nguyên tắc nửa gián đoạn
=> Hệ quả của việc triển khai quá trình nhân đôi theo những nguyên tắc này là giúp cho thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được truyền đạt nguyên vẹn .

Các bước của cơ chế tự sao

Bước 1: Tháo xoắn:

– Nhờ những enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của phân tử ADN mẹ tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn, trong đó một mạch có đâu 3 ’ – OH, còn mạch kia có đầu 5 ’ – P. .
Bước 2 : Tổng hợp sợi mới :
– Enzim ADN-pôlimeraza lần lượt link những nuclêôtit tự do từ môi trường tự nhiên nội bào với những nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn theo nguyên tắc bổ trợ. ( Vì enzim ADN-pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5 ’ → 3 ’ )
– Trên mạch khuôn có đầu 3 ’ – OH thì mạch bổ trợ được tổng hợp liên tục theo chiều 5 ’ → 3 ’ cùng chiều với chiều tháo xoắn ,
– Trên mạch khuôn có đầu 5 ’ – P. thì mạch bổ trợ được tổng hợp ngắt quãng tạo nên những đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki cũng theo chiều 5 ’ → 3 ’ ngược chiều với chiều tháo xoắn, sau đó những đoạn này được nối lại với nhau tạo thành mạch mới nhờ enzim nối ADN – ligaza .
– Mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn ( một mạch được tổng hợp và một mạch cũ của phân tử khởi đầu ) đóng xoắn lại với nhau tạo thành hai phân tử ADN con
Bước 3 : Hình thành ADN con :

 Kết quả

– Từ 1 phân tử ADN mẹ khởi đầu → tự sao 1 lần → 2 ADN con .

– 2 ADN con giống hệ nhau và giống ADN mẹ ban đầu.

– ADN con có 1 mạch đơn mới với 1 mạch đơn cũ của ADN mẹ .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon