Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 11

Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 11: Nitơ” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 22, 23 SGK Hóa 11” 

Bài 1. (SGK trang 31 Hóa lớp 11)
Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn ?
Lời giải bài 1:
Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba. Liên kết ba trong phân tử nitơ rất bền nên nitơ trơ ở điều kiện thường. Ở nhiệt độ cao (trên 3000°C), nitơ hoạt động hơn và có thể phản ứng với nhiều chất khác.
________________________________________
Bài 2. (SGK trang 31 Hóa lớp 11)
Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không ?
Lời giải bài 2:
Nitơ không duy trì sự cháy và sự hô hấp, tuy nhiên nitơ không phải là khí độc
________________________________________
Bài 3. (SGK trang 31 Hóa lớp 11)
a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N.
B. Li3N và AlN.
C. Li2N3 và Al2N3.
D. Li3N2 và Al3N2.
b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?
Đáp án và lời giải bài 3:
a) Chọn B
b) HS viết phương trình hóa học (pthh).
5(14)
Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì có số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3.
________________________________________
Bài 4. (SGK trang 31 Hóa lớp 11)
Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?
Lời giải bài 4:
Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là:
+2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.
6(14)
________________________________________
Bài 5. (SGK trang 31 Hóa lớp 11)
Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.
Lời giải bài 5:
Với hiệu suất 25%, thể tích khí nitơ ở đktc là 134,4 lít; thể tích khí hiđro là 403,2 lít.
7(14)

Để tiện tham khảo nội dung tài liệu “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 11: Nitơ”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website TaiLieu.VN để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38 SGK Hóa 11

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon