Bài 1,2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa 11: Nitơ

[Bài 7 Hóa 11]  giải bài 1,2,3,4,5 trang 31 SGK Hóa lớp 11: Nitơ – Chương 2.

Lý thuyết cần nhớ về Nitơ:

1. Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2 .
Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2 s22p3 .

N có các số oxi hóa thường gặp: -3, +1, +2, +3, +4, +5.

N có số oxi hóa cao nhất là + 5, nhưng hóa trị cao nhất chỉ là 4 .
2. Cấu tạo phân tử nitơ N ≡ N .
Liên kết ba giữa hai nguyên tử nitơ bền nên ở điều kiện kèm theo thường nitơ tương đối trơ .
3. Về đặc thù vật lí : Ở điều kiện kèm theo thường nitơ là khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, hóa lỏng ở – 1960C .
4. Về đặc thù hóa học : Nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động giải trí hơn ở nhiệt độ cao. Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ : Tính oxi hóa ( công dụng với sắt kẽm kim loại mạnh, với hiđro ), ngoài những nitơ còn có tính khử ( tính năng với oxi ) .
5. Điều chế :
– Trong công nghiệp : Chưng cất phân đoạn không khí lỏng .
– Trong phòng thí nghiệm : NH4NO2 -> to N2 + 2H2 OQuảng cáo
Hoặc : NH4Cl + NaNO2 -> to N2 + 2H2 O + NaCl
6. Ứng dụng :
– Nguyên tố nitơ là thành phần dinh dưỡng chính của thực vật .
– Trong công nghiệp : dùng để tổng hợp NH3, HNO3, phân đạm, …
7. Viết được những phương trình hóa học minh họa cho đặc thù hóa học của nitơ. Giải được những bài tập : Tính thể tích khí nitơ ở đktc trong phản ứng hóa học, tính % thể tích nitơ trong hỗn hợp khí .

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và Giải bài tập Hóa lớp 11 bài 7 trang 31:

Bài 1. Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn ?

→ Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một link ba. Liên kết ba trong phân tử nitơ rất bền nên nitơ trơ ở điều kiện kèm theo thường. Ở nhiệt độ cao ( trên 3000 °C ), nitơ hoạt động giải trí hơn và hoàn toàn có thể phản ứng với nhiều chất khác .

Bài 2.Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không ?

Quảng cáo
→ Nitơ không duy trì sự cháy và sự hô hấp, tuy nhiên nitơ không phải là khí độc

Bài 3. a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. LiN3 và Al3N .
B. Li3N và AlN .
C. Li2N3 và Al2N3 .
D. Li3N2 và Al3N2 .
b ) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm công dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?

a) Chọn B

b ) HS viết phương trình hóa học ( pthh ) .

bai3b

Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì có số oxi hóa giảm tử 0 xuống – 3 .

Bài 4. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2 ?

→ Số oxi hóa của nitơ trong những hợp chất lần lượt là :
+ 2 ; + 4 ; – 3 ; – 3 ; + 1 ; + 3 ; + 5 ; – 3 .

bai4

Bài 5. (trang 31 Hóa lớp 11): Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

Lời giải bài 5: Với hiệu suất 25%, thể tích khí nitơ ở đktc là 134,4 lít; thể tích khí hiđro là 403,2 lít.

bai

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon