Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 Sách giáo khoa Vật lí 11

Bài 1 – Trang 9 – SGK Vật lí 11

Điện tích điểm là gì ?
Giải .

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích khác dấu thì hút nhau..

Bài 2 – Trang 9 – SGK Vật lí 11

Phát biểu định luật Cu-lông .
Bài làm .

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 9 sach giao khoa vat li 11 1 1516266392

Bài 3 – Trang 9 – SGK Vật lí 11

Lực tương tác giữa những điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?
Giải .
Lực tương tác giữa những điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ nhỏ hơn ε hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không. ( ε là hằng số điện môi )

Bài 4 – Trang 10 – SGK Vật lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?
Giải .
Lực tương tác giữa những vật mang điện nhờ vào vào môi trường tự nhiên xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tính năng giữa chúng trong chân không ε lần ( đọc là epxilon ). Đây là một hằng số phụ thuộc vào vào đặc thù của điện môi mà không phụ thuộc vào vào độ lớn và khoảng cách giữa những điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của thiên nhiên và môi trường, đặc trưng cho đặc thù điện của thiên nhiên và môi trường đó .

Bài 5- Trang 10 – SGK Vật lí 11

Chọn câu đúng .
Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng .
A. tăng lên gấp đôi .
B. giảm đi 50% .
C. giảm đi bốn lần .

D. không thay đổi.

Hướng dẫn giải .
Đáp án D .
Áp dụng công thức \ ( F = k. \ frac { | q_ { 1 } q_ { 2 } | } { \ varepsilon r ^ { 2 } } \ ), khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng sẽ không biến hóa .

Bài 6- Trang 10 – SGK Vật lí 11

Trong những trường hợp nào sau đây, ta hoàn toàn có thể coi những vật nhiễm điện là những điện tích điểm ?
A. Hai thanh nhựa đặt cạnh nhau .
B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt cạnh nhau .
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau .
D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau .
Hướng dẫn giải .
Đáp án C .

Bài 7- Trang 10 – SGK Vật lí 11

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật mê hoặc .
Hướng dẫn giải .
Hai định luật giống nhau về hình thức phát biểu cũng như biểu thức toán học, và đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nhưng khác nhau về nội dung ( một định luật nói về lực cơ học, còn định luật kia nói về lực điện ). Các đại lượng vật lí tham gia vào hai định luật đó có thực chất khác hẳn nhau .

Bài 8- Trang 10 – SGK Vật lí 11

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì công dụng lên nhau một lực là 9.10 – 3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó .
Hướng dẫn giải .

Áp dụng công thức \(F=9.10^{9}.\frac{|q_{1}q_{2}|}{\varepsilon r^{2}}\), trong đó ta biết :

F = 9.10 – 3N, r = 10.10 – 2 m ε = 1. Ta biết | q1 | = | q2 | = q .
Từ đó ta tính được : \ ( q = \ sqrt { \ frac { \ varepsilon. r ^ { 2 }. F } { 9.10 ^ { 9 } } } = \ sqrt { \ frac { 10 ^ { – 2 }. 9.10 ^ { – 3 } } { 9.10 ^ { 9 } } } \ ) = ± 10-7 C .

Giaibaitap.me

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon