FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

FeCl3 + NaOH → Fe ( OH ) 3 + NaCl được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng khi cho FeCl3 công dụng với NaOH, sau phản ứng thu được kết tủa nâu đỏ. Hy vọng với nội dung tài liệu sẽ giúp bạn đọc viết và cân đối đúng phản ứng từ FeCl3 ra Fe ( OH ) 3 một cách nhanh và đúng mực nhất. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình NaOH tính năng với FeCl3

FeCl3 + 3N aOH → Fe ( OH ) 3 ↓ ( nâu đỏ ) + 3N aCl

2. Điều kiện phản ứng FeCl3 ra Fe ( OH ) 3

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion thu gọn FeCl3 + NaOH

Phương trình phân tửBạn đang xem : FeCl3 + NaOH → Fe ( OH ) 3 + NaCl
FeCl3 + 3N aOH → 3N aCl + Fe ( OH ) 3 ↓
→ Phương trình ion rút gọn :

Fe3 + + 3OH – → Fe ( OH ) 3 ↓

4. FeCl3 công dụng NaOH có hiện tượng kỳ lạ

Khi nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm đựng sẵn dung dịch NaOH. Màu vàng nâu của dung dịch Sắt III clorua FeCl3 nhạt dần và Open kết tủa nâu đỏ Sắt ( III ) hidroxit Fe ( OH ) 3 .

5. Tính chất hóa học muối sắt ( III ) clorua

Muối sắt ( III ) clorua có tính oxi hoá. Tác dụng với sắt với phương trình phản ứng sau :
2F eCl3 + Fe → 3F eCl2
Tác dụng với sắt kẽm kim loại Cu để tạo ra muối sắt II clorua và đồng clorua :
Cu + 2F eCl3 → CuCl2 + 2F eCl2
Khi sục khí H2S vào sẽ có hiện tượng kỳ lạ vẫn đục .
2F eCl3 + H2S → 2F eCl2 + 2HC l + S
Khi được cho vào dung dịch KI và benzen sẽ xảy ra hiện tượng kỳ lạ dung dịch có màu tím .
2F eCl3 + 2KI → 2F eCl2 + 2KC l + I2

Điều chế Muối sắt ( III ) clorua

Hóa chất này được điều chế trực tiếp từ phản ứng của Fe với chất oxi hóa mạnh như Cl2, HNO3, H2SO4 đặc nóng như sau :
2F e + 3C l2 → 2F eCl3
2F e + 6H2 O + 6NO2 Cl ⟶ 3H2 + 6HNO3 + 2F eCl3
Fe + 4HC l + KNO3 ⟶ 2H2 O + KCl + NO + FeCl3

 • Điều chế từ hợp chất Fe(III) với axit HCl:

Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
FeS2 + 3HC l + 5HNO3 ⟶ 2H2 O + 2H2 SO4 + 5NO + FeCl3 .

6. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Khi cho dung dịch NaOH phản ứng với dung dịch FeCl2 hiện tượng gì xảy ra:

A. Xuất hiện màu nâu đỏ
B. Xuất hiện màu trắng xanh
C. Xuất hiện màu nâu đỏ rồi chuyển sang màu trắng xanh
D. Xuất hiện màu trắng xanh rồi chuyển sang màu nâu đỏ

Đáp án D

Ban đầu tạo Fe ( OH ) 2 có màu trắng xanh :
FeCl2 + 2N aOH → Fe ( OH ) 2 ( trắng xanh ) + 2N aCl
Sau đó Fe ( OH ) 2 bị O2 ( trong dung dịch và không khí ) oxi hóa thành Fe ( OH ) 3 có màu nâu đỏ :
Fe ( OH ) 2 + 1/4 O2 + 50% H2O → Fe ( OH ) 3 ( nâu đỏ )
Vậy hiện tượng kỳ lạ là tạo kết tủa trắng xanh, sau đó chuyển nâu đỏ .

Câu 2. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với NaOH tạo thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ .
B. trắng .
C. xanh thẫm .
D. trắng xanh .

Đáp án D

Phương trình phản ứng
3N aOH + FeCl3 → 3N aCl + Fe ( OH ) 3 ↓
Cho dung dịch FeCl3 tính năng với NaOH tạo thành kết tủa có màu nâu đỏ .

Câu 3. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa nâu đỏ là:

A. CuSO4 .
B. FeCl3 .
C. MgCl2 .
D. Fe ( NO3 ) 2 .

Đáp án B

Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeCl3
B. FeSO4
C. Fe ( NO3 ) 2
D. Fe ( NO3 ) 3

Đáp án C

Câu 5. Tiến hành bốn thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3

Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

Thí nghiệm 3 : Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
Thí nghiệm 4 : Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl
Số trường hợp Open ăn mòn điện hoá là
A. 1 .
B. 2 .
C. 4 .
D. 3 .

Đáp án B

Thí nghiệm 1 : Fe + 2F eCl3 → 3F eCl2
→ ăn mòn hóa học vì không hình thành 2 điện cực mới
Thí nghiệm 2 :
Zn + CuSO4 : ăn mòn điện hóa vì hình thành 2 điện cực Zn và Cu .
Hai điện cực tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với dung dịch điện li
Zn2 +, Cu2 +
Thí nghiệm 3 : Cu + FeCl3 : ăn mòn hóa học vì không hình thành 2 điện cực mới
Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
TN4 : Ăn mòn điện hóa vì có 2 sắt kẽm kim loại tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li. Fe là cực ( – ), Cu là cực ( + )
Tại cực ( – ) : Fe → Fe2 + + 2 e
Tại cực ( + ) : 2H + + 2 e → H2
Có 2 Thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

Câu 6. Dung dịch FeSO4 có thể làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch thuốc tím trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
B. Dung dịch K2Cr2O7 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
C. Dung dịch Br2
D. Tất cả những đáp án trên

Đáp án D

Các dung dịch KMnO4 / H2SO4 ; K2Cr2O7 / H2SO4 ; Br2 đều là những chất oxi hóa → Fe2 + sẽ có phản ứng oxi hóa khử làm mất màu những dung dịch trên
Phương trình hoá học đã cân đối
Mất màu tím
10F eSO4 + 2KM nO4 + 8H2 SO4 → 5F e2 ( SO4 ) 3 + K2SO4 + 2M nSO4 + 8H2 O
Mất màu da cam
2K2 CrO7 + 18F eSO4 + 14H2 SO4 → Cr2 ( SO4 ) 3 + 2K2 SO4 + 9F e2 ( SO4 ) 3 + 14H2 O
Mất màu nâu đỏ
6F eSO4 + 3B r2 → 2F e2 ( SO4 ) 3 + 2F eBr3

Câu 7. Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho đến khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn X. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí Y. Tỉ khối của Y so với không khí là:

A. 0,8045
B. 0,7560
C. 0,7320
D. 0,9800

Đáp án A

Ta có :
n ( Fe ) phản ứng = n ( S ) = 0,2 mol
X gồm : Fe ( dư 0,1 ) và FeS 0,2 → Khí : H2 ( 0,1 ) và H2S : 0,2
→ M ( Y ) = [ 0,1. 2 + 0,2. 34 ] : 0,3 = 70/3
→ d ( Y / kk ) = ( 70/3 ) : 29 = 0,8045

Câu 8. Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư. Kết thúc phản ứng được dung dịch X. Dung dịch X gồm muối:

A. Fe ( NO3 ) 2
B. Fe ( NO3 ) 2 ; AgNO3
C. Fe ( NO3 ) 3 ; AgNO3
D. Fe ( NO3 ) 2 ; Fe ( NO3 ) 3

Đáp án C

Cho một chút ít bột Fe vào AgNO3 dư :
Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g ↓
Fe ( NO3 ) 2 + AgNO3 dư → Fe ( NO3 ) 3 + Ag ↓
→ Dung dịch X gồm Fe ( NO3 ) 3, AgNO3
… … … … … … … … … … … … … ..

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  Trên đây THPT Sóc Trăng đã trình làng FeCl3 + NaOH → Fe ( OH ) 3 + NaCl tới bạn đọc. Để có tác dụng cao hơn trong kì thi, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  Bài viết liên quan
  0964826624
  icons8-exercise-96 chat-active-icon