Đường sắt thống nhất nối liền tỉnh nào sau đây

Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền Thành Phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh .Nội dung chính

  • Đường sắt Thống Nhất nối liền tỉnh thành nào sau đ…
  • Đường sắt Thống Nhất nối liền các tỉnh thành…
  • * Hướng dẫn giải
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Đáp án : B .
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Số câu hỏi : 8
Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 9 Địa lý Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 14 Giao thông vận tải đường bộ và bưu chính viễn thông

Đường sắt Thống Nhất nối liền tỉnh thành nào sau đ…

Câu hỏi : Đường sắt Thống Nhất nối liền tỉnh thành nào sau đây?

A. Thành Phố Hà Nội – Hải Phòng Đất Cảng .B. TP.HN – TP. Hồ Chí Minh .C. TP.HN – Tỉnh Lào Cai .D. TP. Hà Nội – Huế. Đáp án B – Hướng dẫn giải Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền TP.HN, TP. Hồ Chí Minh. Đáp án : B. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Lớp 9 Địa lý Lớp 9 – Địa lý Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 9 Địa lý Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 14 ( có đáp án ) : Giao thông vận tải đường bộ và bưu chính viễn thông ! !

Đường sắt Thống Nhất nối liền các tỉnh thành…

Câu hỏi : Đường sắt Thống Nhất nối liền những tỉnh thành nào sau đây ?

A. Thành Phố Hà Nội – Hải Phòng Đất Cảng .B. TP. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh .C. TP. Hà Nội – Tỉnh Lào Cai .D. TP. Hà Nội – Huế. Đáp án – Hướng dẫn giải Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh .Đáp án : B. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 14 (có đáp án): Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông !! Lớp 9 Địa lý Lớp 9 – Địa lý Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh .
Đáp án : B .
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 10

* Hướng dẫn giải

Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 8
Đường sắt thống Nhất đi qua nhiều tỉnh thành nối liền TP.HN, TP. Hồ Chí Minh .

Đáp án: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Video liên quan

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon