BÀI 12 : SỰ NỔI I – ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM  Nhúng một vật vào chất lỏng – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 360.41 KB, 19 trang )

BÀI 12 :

SỰ NỔI

I – ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM

II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY AC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN

MẶT THOÁNGCỦA CHẤT LỎNG

III- VẬN DỤNG

C6. Biết P = dv.V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm

vật,V là thể tích của vật ) và FA=dl.V, (trong đó dl là trọng lượng riêng

của chất lỏng). Hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng

ngập vào trong chất lỏng thì :

– Vật sẽ chìm xuống khi:

d V > dl

– Vật sẽ lơ lững trong chất lỏng khi: dV = dl

– Vật sẽ nổi trên mặt chất lỏng khi: dV < dl Ta có: P = dv.V FA = dl.V -Vật chìm xuống khi: P > FA

P = FA

-Vật lơ lửng khi:

P < FA -Vật nổi khi: ⇒ dV > dl

⇒ dV = dl

⇒ d V < dl C7. Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng. Hòn bi thép đặc nên trọng lượng riêng của hòn bi lớn hơn trọng lượng riêng của nước do đó hòn bi chìm. Tàu thép có nhiều khoảng rỗng nên trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước do đó tàu nổi. BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì độ lớn của lực đẩy Acsi-mét được tính bằng biểu thức: FA = d .V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu sau đây, câu nào là đúng? A. V là thể tích của vật. B. V là thể tích của phần vật nổi trên chất lỏng. C. V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng. C. V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng. D. Cả A, B, C đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ 2. Biết trọng lượng riêng của: -Chì :113000 ( N/m3 ) -Sắt :78000 ( N/m3 ) Nước :10000 ( N/m3 ) Thủy ngân :136000 ( N/m3 ) -Nhơm:27000 ( N/m3 ) Hỏi: Miếng sắt, chì, nhơm thì nổi, chìm, hay lơ lửng khi thả vào. a) Nước b) Thủy ngân Có thể em chưa biết Tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm dưới mặt nước. Phần đáy tàu có nhiều ngăn, có thể dùng máy bơm để bơm nước vào hoặc lấy nước ra. Nhờ đó, người ta có thể thay đổi trọng lượng riêng của tàu để cho tàu lặn xuống, lơ lửng trong nước hoặc nổi lên trên mặt nước. DẶN DÒ  Học ghi nhớ phần trọng tâm của bài học. Trả lời C9, bài tập từ 13.1 đến 13.5 (SBT)

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon