Đặc điểm chung của các đột biến là?

Đột biến sinh học là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (DNA, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có đặc trưng riêng. Vậy đặc điểm chung của các đột biến là?

Câu hỏi:

Đặc điểm chung của những đột biến là ?
A. Xuất hiện ngẫu nhiên, không xu thế, không di truyền được .

B. Xuất hiện ngẫu nhiên, định hướng, di truyền được .

C. Xuất hiện hàng loạt, xu thế, di truyền được .
D. Xuất hiện hàng loạt, không khuynh hướng, không di truyền được .

Đáp án đúng B.

Đặc điểm chung của các đột biến là xuất hiện ngẫu nhiên, định hướng, di truyền được từ đời trước cho các đời sau trong điều kiện tự nhiên vì đột biến sinh học là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (DNA, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể) nên các đột biến đều có đặc điểm chung.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Đột biến là hiện tượng kỳ lạ không bình thường trong di truyền ở người và động vật hoang dã, thường xảy ra ở Lever phân tử như ở ADN hay gen hoặc ở Lever tế bào như nhiễm sắc thể. Từ đó dẫn tới sự đổi khác bất ngờ đột ngột của một hoặc nhiều tính trạng. Những đổi khác này hoàn toàn có thể di truyền cho những đời sau và khá vững chắc. Đột biến là một hiện tượng kỳ lạ ngẫu nhiên và tương đối bất ngờ đột ngột, không có xu thế đơn cử. Trong đó có 2 loại chính là đột biến gen và đột biến NST .
Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở một hay nhiều cặp Nucleotit dẫn tới biến hóa nhỏ trong cấu trúc của gen. Đột biến gen sẽ làm biến hóa cấu trúc của gen, qua đó tạo ra alen mới so với dạng alen khởi đầu. Người ta cũng hoàn toàn có thể gọi những alen mới được tạo ra là thể đột biến .

Đột biến nhiễm sắc thể ở người là những biến đổi bất thường ở cấp độ phân tử trong vật chất di truyền hoặc ở cấp độ tế bào dẫn đến sự thay đổi tính trạng. Sự thay đổi này có thể di truyền cho thế hệ sau.

Nguyên nhân của những đột biến hoàn toàn có thể do tác nhân của thiên nhiên và môi trường ngoài khung hình ( thường là do tác động ảnh hưởng của con người ) như : Tác nhân vật lý : tia phóng xạ, tia cực tím, sốc nhiệt, … ; Tác nhân hóa học : ảnh hưởng tác động của nhiều chất hóa học như nicotine, cosinsin, dioxine ( chất độc da cam ), … ; Tác nhân sinh học : vi-rút, vi trùng, …. hoặc do nguyên do bên trong khung hình những biến hóa không bình thường trong sinh lý, sinh hóa trong tế bào ( Open một cách tự nhiên ) .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon