Chất X có CT C6H10O5 khi cho X tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol sinh ra bằng số mol của X

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng phần giải đáp vướng mắc. Nhằm hổ trợ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

Câu hỏi: Chất X có công thức C6H10O5 (trong phân tử không chứa nhóm -CH2-). Khi cho X tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol X đã phản ứng.

Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau :

      (1) X → Y + H2O                                                                              

( 2 ) X + 2N aOH → 2Z + H2O
( 3 ) Y + 2N aOH → Z + T + H2O
( 4 ) 2Z + H2SO4 → 2P + Na2SO4
( 5 ) T + NaOH ( CaO, t0 ) → Na2CO3 + Q.
( 6 ) Q + H2O ( xúc tác ) → G
Biết rằng X, Y, Z, T, P., Q., G đều là những hợp chất hữu cơ mạch hở. Có những đánh giá và nhận định sau :
( a ) P. tính năng Na dư cho .
( b ) Q. có năng lực làm hoa quả nhanh chín .
( c ) Hiđro hóa trọn vẹn T ( Ni, t0 ) thu được Z .
( d ) G hoàn toàn có thể dùng để sản xuất “ xăng sinh học ” .
Số nhận định và đánh giá đúng là

   A.  1                                 

   B.  2                     

   C.  3                           

   D.  4

Hướng dẫn giải

X : HOCH ( CH3 ) – COOCH ( CH3 ) COOH
Y : CH2 = CH-COOCH ( CH3 ) – COOH

   Z: HOCH(CH3)COONa

T : CH2 = CH-COONa
P. : HO-CH ( CH3 ) COOH
Q. : C2H4
G : C2H5OH
Phương trình phản ứng
( 1 ) HOCH ( CH3 ) – COOCH ( CH3 ) COOH → CH2 = CH-COOCH ( CH3 ) – COOH + H2O
( 2 ) HOCH ( CH3 ) – COOCH ( CH3 ) COOH + 2N aOH → 2HOCH ( CH3 ) COONa + H2O
( 3 ) CH2 = CH-COOCH ( CH3 ) – COOH + 2N aOH → CH2 = CH-COONa + HOCH ( CH3 ) COONa + H2O
( 4 ) 2HOCH ( CH3 ) COONa + H2SO4 → 2HOCH ( CH3 ) COOH + Na2SO4
( 5 ) CH2 = CH-COONa + NaOH ( CaO, t0 ) → Na2CO3 + C2H4
( 6 ) C2H4 + H2O ( xúc tác ) → C2H5OH

   (a) (Đúng) HO-CH(CH3)COOH + Na → NaO-CH(CH3)COONa + H2

   (b) (Đúng) Etilen giúp cho hoa quả nhanh chín hơn.

   (c) (Sai) CH2=CH-COONa + H2 (Ni, t0) → CH3-CH2-COONa

   (d) (Đúng) C2H5OH được dùng để sản xuất “xăng sinh học”.

→  Đáp án: C

Trung tâm luyện thi – gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon