Cách làm ảnh khung Instagram cực đơn giản bằng PicsArt

Bạn muốn chỉnh sửa những bức ảnh được ghép vào khung Instagram trên điện thoại nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết duới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ảnh khung Instagram cực đơn giản bằng PicsArt.

Cách làm ảnh khung Instagram trên điện thoại

Cách làm ảnh khung Instagram trên điện thoại thông minhBài hướng dẫn được triển khai trên điện thoại thông minh Samsung J7 Pro và bạn hoàn toàn có thể triển khai các bước tựa như với các điện thoại thông minh iPhone .

Cách làm ảnh khung Instagram trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng PicsArt, nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu tím > Chọn ảnh chụp màn hình bài viết trên Instagram của bạn.
 • Chọn Vẽ > Chọn công cụ Vẽ > Chọn Màu sắc.
 • Bảng chọn màu sắc sẽ xuất hiện, chọn ô vuông màu trắng > Nhấn vào biểu tượng dấu tích > Chọn Hình dạng.
 • Chọn Điền đầy > Chọn biểu tượng hình vuông > Chọn ĐỒNG Ý.
 • Tiến hành vẽ ô vuông để che hết phần hình ảnh của bài viết.
 • Chọn Màu sắc > Chọn ô vuông màu đen > Nhấn vào biểu tượng dấu tích > Chọn Hình dạng.
 • Chọn Đường nét > Chọn biểu tượng hình vuông và điều chỉnh kích cỡ thành 3px > Chọn ĐỒNG Ý.
 • Tiến hành vẽ ô vuông viền đen đè lên ô vuông màu trắng đã vẽ trước đó > Nhấn vào biểu tượng dấu tích.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải khung ảnh vừa làm về máy.
 • Mở ảnh cần ghép vào khung, chọn Thêm ảnh và chọn khung ảnh đã tải về trước đó > Chọn THÊM.
 • Tiến hành căn chỉnh khung ảnh cho phù hợp với kích thước ảnh muốn ghép.
 • Chọn Hòa trộn > Chọn Nhiều lớp.
 • Nhấn vào biểu tượng dấu tích > Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng PicsArt, nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu tím > Chọn ảnh chụp màn hình bài viết trên Instagram của bạn.

Mở ứng dụng PicsArt, nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu tím > Chọn ảnh chụp màn hình bài viết trên Instagram của bạn” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//282ad53cf760033e5a71copy-675×1200.jpg” title=”Mở ứng dụng PicsArt, nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu tím > Chọn ảnh chụp màn hình bài viết trên Instagram của bạn” width=”675″/></p>
<p>Nhấn vào hình tượng dấu cộng > Chọn ảnh chụp màn hình hiển thị bài viết trên Instagram của bạn</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Bạn cần chuẩn bị sẵn một ảnh chụp màn hình bài viết trên Instagram của bạn.</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Vẽ</strong> > Chọn <strong>công cụ Vẽ</strong>.</p>
<p class=Chọn Vẽ > Chọn công cụ Vẽ” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//29d72b6e0d32f96ca023copy-675×1200.jpg” title=”Chọn Vẽ > Chọn công cụ Vẽ” width=”675″/></p>
<p>Chọn Vẽ > Chọn công cụ Vẽ</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Màu sắc</strong>.</p>
<p class=Chọn Màu sắc

Chọn Màu sắc

Bước 4: Bảng chọn màu sắc sẽ xuất hiện, chọn ô vuông màu trắng > Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải.

Chọn ô vuông màu trắng > Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//946155a37cff88a1d1eecopy-675×1200.jpg” title=”Chọn ô vuông màu trắng > Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải” width=”675″/></p>
<p>Chọn ô vuông màu trắng > Nhấn vào hình tượng dấu tích ở góc trên bên phải</p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Chọn <strong>Hình dạng</strong>.</p>
<p class=Chọn Hình dạng

Chọn Hình dạng

Bước 6: Chọn Điền đầy > Chọn biểu tượng hình vuông > Chọn ĐỒNG Ý.

Chọn Điền đầy > Chọn biểu tượng hình vuông > Chọn ĐỒNG Ý” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//a760e753ca0f3e51671ecopy-675×1200.jpg” title=”Chọn Điền đầy > Chọn biểu tượng hình vuông > Chọn ĐỒNG Ý” width=”675″/></p>
<p>Chọn Điền đầy > Chọn biểu tượng hình vuông > Chọn ĐỒNG Ý</p>
<p><strong>Bước 7:</strong> Tiến hành vẽ ô vuông để che hết phần hình ảnh của bài viết.</p>
<p class=Tiến hành vẽ ô vuông để che hết phần hình ảnh của bài viết

Tiến hành vẽ ô vuông để che hết phần hình ảnh của bài viết

Bước 8: Chọn Màu sắc > Chọn ô vuông màu đen > Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải.

Chọn Màu sắc > Chọn ô vuông màu đen > Nhấn vào biểu tượng dấu tích” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//0aafdce7edbb19e540aacopy-675×1200.jpg” title=”Chọn Màu sắc > Chọn ô vuông màu đen > Nhấn vào biểu tượng dấu tích” width=”675″/></p>
<p>Chọn Màu sắc > Chọn ô vuông màu đen > Nhấn vào hình tượng dấu tích</p>
<p><strong>Bước 9:</strong> Chọn <strong>Hình dạng</strong>.</p>
<p class=Chọn Hình dạng

Chọn Hình dạng

Bước 10: Chọn Đường nét > Chọn biểu tượng hình vuông và điều chỉnh kích cỡ thành 3px > Chọn ĐỒNG Ý.

Chọn Đường nét > Chọn biểu tượng hình vuông và điều chỉnh kích cỡ thành 3px > Chọn ĐỒNG Ý” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//bb8b5edc6d8099dec091copy-675×1200.jpg” title=”Chọn Đường nét > Chọn biểu tượng hình vuông và điều chỉnh kích cỡ thành 3px > Chọn ĐỒNG Ý” width=”675″/></p>
<p>Chọn Đường nét > Chọn biểu tượng hình vuông và kiểm soát và điều chỉnh kích cỡ thành 3 px > Chọn ĐỒNG Ý</p>
<p><strong>Bước 11:</strong> Tiến hành vẽ ô vuông viền đen đè lên ô vuông màu trắng đã vẽ trước đó.</p>
<p class=Tiến hành vẽ ô vuông viền đen đè lên ô vuông màu trắng đã vẽ trước đó

Tiến hành vẽ ô vuông viền đen đè lên ô vuông màu trắng đã vẽ trước đó

Nhấn vào biểu tượng dấu tích.

Nhấn vào biểu tượng dấu tích

Nhấn vào hình tượng dấu tích

Bước 12: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải khung ảnh vừa làm về máy.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải khung ảnh vừa làm về má

Nhấn vào hình tượng mũi tên để tải khung ảnh vừa làm về má

Bước 13: Mở ảnh cần ghép vào khung, chọn Thêm ảnh.

Mở ảnh cần ghép vào khung, chọn Thêm ảnh

Mở ảnh cần ghép vào khung, chọn Thêm ảnh

Và chọn khung ảnh đã tải về trước đó > Chọn THÊM.

Và chọn khung ảnh đã tải về trước đó > Chọn THÊM” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//51dff6b7d2eb26b57ffacopy-675×1200.jpg” title=”Và chọn khung ảnh đã tải về trước đó > Chọn THÊM” width=”675″/></p>
<p>Và chọn khung ảnh đã tải về trước đó > Chọn THÊM</p>
<p><strong>Bước 14:</strong> Tiến hành căn chỉnh khung ảnh cho phù hợp với kích thước ảnh muốn ghép.</p>
<p class=Tiến hành căn chỉnh khung ảnh cho phù hợp với kích thước ảnh muốn ghép

Tiến hành chỉnh sửa khung ảnh cho tương thích với size ảnh muốn ghép

Bạn có thể chọn Cắt để cắt đi những phần ảnh thừa > Nhấn vào biểu tượng dấu tích.

Bạn có thể chọn Cắt để cắt đi những phần ảnh thừa > Nhấn vào biểu tượng dấu tích” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1363846//708ee433db6f2f31767ecopy-675×1200.jpg” title=”Bạn có thể chọn Cắt để cắt đi những phần ảnh thừa > Nhấn vào biểu tượng dấu tích” width=”675″/></p>
<p>Bạn hoàn toàn có thể chọn Cắt để cắt đi những phần ảnh thừa > Nhấn vào hình tượng dấu tích</p>
<p><strong>Bước 15:</strong> Chọn <strong>Hòa trộn</strong>.</p>
<p class=Chọn Hòa trộn

Chọn Hòa trộn

Chọn Nhiều lớp.

Chọn Nhiều lớp

Chọn Nhiều lớp

Bước 16: Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải

Nhấn vào hình tượng dấu tích ở góc trên bên phải

Bước 17: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải ảnh về máy.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên để tải ảnh về máy

Nhấn vào hình tượng mũi tên để tải ảnh về máy

Và đây là kết quả.

Và đây là kết quả

Và đây là hiệu quảBài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách làm ảnh khung Instagram cực đơn thuần bằng PicsArt. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon