Lý thuyết GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước hay, ngắn gọn

Lý thuyết GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước hay, ngắn gọn

Lý thuyết GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước hay, ngắn gọn

I. Kiến thức cơ bản

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.

Khái niệm thành phần kinh tế:

– Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

– Về lí luận : Trong thời kì đi lên chủ nghĩa xã hội bất kỳ nước nào cũng sống sót nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa nhiều thành phần .
– Về thực tiễn :
+ Trong thời kì quá độ lên CNXH nước ta vẫn sống sót 1 số ít thành phần kinh tế tài chính của xã hội trước, trong quy trình kiến thiết xây dựng CNXH Open thêm một số ít thành phần kinh tế tài chính mới .
+ việt nam đi lên kiến thiết xây dựng CNXH với lực lượng sản xuất thấp, nhiều trình độ khác nhau, những hình thức chiếm hữu khác nhau nên thành phần kinh tế tài chính là khác nhau .

b. Các thành phần kinh tế ở nước ta

– Kinh tế nhà nước
+ Là thành phần kinh tế tài chính dựa trên hình thức chiếm hữu nhà nước về tư liệu sản xuất .
+ Bao gồm : doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc …
+ Giữ vai trò chủ yếu, then chốt .
– Kinh tế tập thể
+ Là thành phần kinh tế tài chính dựa trên chiếm hữu tập thể về tư liệu sản xuất .
+ Hợp tác xã là đơn vị chức năng kinh tế tài chính nòng cốt
+ Kinh tế tập thể cùng kinh tế tài chính nhà nước hợp thành nền tảng kinh tế tài chính quốc dân .
– Kinh tế tư nhân
+ Là thành phần kinh tế tài chính dựa trên hình thức chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất .
+ Bao gồm : kinh tế tài chính thành viên, tiểu chủ ; kinh tế tài chính tư bản tư nhân .
+ Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế tài chính
– Kinh tế tư bản Nhà nước
+ Là thành phần kinh tế tài chính dựa trên hình thức chiếm hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế tài chính nhà nước và kinh tế tài chính tư bản .
+ Gồm những doanh nghiệp liên kết kinh doanh ( giữa nhà nước với tư bản trong và ngoài nước … )
+ Có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm tay nghề quản lí .
– Kinh tế có vốn góp vốn đầu tư quốc tế
+ Là thành phần kinh yế dựa trên hình thức chiếm hữu vốn của quốc tế .

   + Quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng

+ Thúc đẩy nển kinh tế tài chính nước ta tăng trường, tăng trưởng .
⇒ Các thành phần kinh tế tài chính vừa hợp tác, vừa cạnh tranh đối đầu lẫn nhau, góp thêm phần khai thác mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế tài chính .

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

– Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần .
– Tham gia lao động sản xuất ở mái ấm gia đình
– Vân động người thân trong gia đình tham gia vào sản xuất, kinh doanh thương mại
– Tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại những ngành, nghề và mẫu sản phẩm mà pháp luật không cấm .
– Chủ động tìm kiếm việc làm trong những thành phần kinh yế .

2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước.

a. Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

– Do nhu yếu cần phải triển khai vai trò của chủ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất ( vốn ) so với những doanh nghiệp nhà nước
– Do nhu yếu cần phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường .
– Do nhu yếu cần phải giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trong thiết kế xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta .

b. Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước

– Quản lí danh nghiệp nhà nước với tư cách nhà nước là người chủ chiếm hữu .
– Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa .

c. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước

– Tiếp tục thay đổi những công cụ kế hoạch hóa, pháp lý, chủ trương và chính sách quản lí .
– Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thị trường .
– Tiếp tục cải cách cỗ máy hành chính nhà nước, chính sách công thức theo hướng công khai minh bạch, minh bạch, tinh gọn, có năng lượng, phát minh sáng tạo và vững mạnh .
Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-7-thuc-hien-nen-kinh-te-nhieu-thanh-phan-va-tang-cuong-vai-tro-quan-li-kinh-te-nha-nuoc.jsp

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon