Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hệ thống thông tin là mạng lưới hệ thống dùng những giải pháp để thông tin cho nhau những thông tin thiết yếu .

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

C. Hệ thống viễn thông là một phần của mạng lưới hệ thống thông tin .
D. Cả 3 đáp án đều đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2: Có mấy phương pháp truyền thông tin?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Câu 3: Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến
B. Truyền qua khoảng trống
C. Cả 2 đều sai
D. Cả 2 đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động
B. Điện thoại cố định và thắt chặt
C. Radio
D. Truyền hình
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Câu 5: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.

Câu 6: Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.

Câu 7: Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten
B. Modem
C. Màn hình tivi
D. Cả 3 đáp án đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 8: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem

B. Màn hình tivi

C. Loa
D. Cả 3 đáp án đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được đổi khác về dạng tín hiệu điện .
B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến hóa về dạng tín hiệu điện .
C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được đổi khác về dạng tín hiệu điện .
D. Cả 3 đáp án đều sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó .
B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát .
C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu
D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Vì phần phát thông tin đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu

Câu 11: Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?

A. Hệ thống thông tin là một phần của mạng lưới hệ thống viễn thông
B. Đều truyền thông tin
C. Đều truyền đi bằng vô tuyến
D. Cả 3 đáp án trên
Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điểm giống và khác nhau giữa thông tin và viễn thông :

– Giống nhau : đều truyền thông tin
– Khác nhau : HTVT là một phần của HTTT ; HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền .

Câu 12: Phương pháp truyền thông tin hiện nay là

A. Chỉ có truyền trực tuyến .
B. Chỉ có truyền bằng sóng .
C. Truyền trực tuyến và truyền bằng sóng .
D.Tất cả đều sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua không gian.

Câu 13: Sơ đồ khối một máy thu thông tin có trình tự như sau:

A. Nhận thông tin → Xử lí thông tin → Thiết bị đầu cuối .
B. Xử lí thông tin → Nhận thông tin → Thiết bị đầu cuối
C. Thiết bị đầu cuối → Nhận thông tin → Xử lí thông tin .
D. Tất cả đều đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ khối phần thu thông tin theo thứ tự:

 Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Nên đáp án A đúng .

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-17-he-thong-thong-tin-va-vien-thong.jsp

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon