Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (SGK trang 28 Tin học 7 VNEN): Trong bảng dưới đây “Tổng số” biểu thị tổng số lượng của từng mặt hàng nông sản đã thu mua được từ 7 khu vực. Hãy thảo luận và cho biết

1 ) Nếu dùng ứng dụng soạn thảo Word, hoàn toàn có thể tạo được bảng này và cột “ Tổng số ” được thống kê giám sát tự động hóa hay không ?

2) Cột “Tổng số” có được tự động tính toán lại hay không khi ta thay đổi một hay một số giá trị trong bảng.

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Trả lời:

1 ) Nếu dùng ứng dụng soạn thảo Word thì không hề tạo được bảng trên với cột “ Tổng số ” được đo lường và thống kê tự động hóa .2 ) Cột “ Tổng số ” không được giám sát tự động hóa lại khi ta biến hóa một hay một số ít giá trị trong bảng .

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 2.1 (SGK trang 29 Tin học 7 VNEN):

a ) Chương trình bảng tính là gì ?b ) Bảng dữ liệu “ THU MUA NÔNG SẢN ” và biểu đồ được tạo bằng chương trình bảng tính. Em chấp thuận đồng ý hay không đồng ý chấp thuận với nhận xét dưới đây ?Chương trình bảng tính giúp( A ) Trình bày thông tin dưới dạng bảng để tiện tàng trữ( B ) Trình bày thông tin dưới dạng bảng để tiện so sánh( C ) Thực hiện những thống kê giám sát một cách thuận tiện( D ) Vẽ biểu đồ để dễ quan sát và so sánh tài liệu

Trả lời:

a )- Chương trình bảng tính là ứng dụng được phong cách thiết kế để giúp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, giúp thực thi giám sát cũng như kiến thiết xây dựng biểu đồ trình diễn những số liệu có trong bảng .+ Trình bày thông tin gồm có : Định dạng ( Phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, màu nền ) ; Sắp xếp ; Điều chỉnh ( biến hóa độ rộng và độ cao hàng trong bảng ) .+ Tính toán gồm có : Tính tổng, tính trung bình cộng, tính tỉ lệ Tỷ Lệ, đo lường và thống kê theo công thức xác lập .b )- Em chấp thuận đồng ý với cả 4 quan điểm ( A ), ( B ), ( C ), ( D ) .

2. Chương trình bảng tính Microsoft Exel

– Cửa sổ trang tính của Microsoft Exel thường được gọi tắt là Exel

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

b ) Màn hình thao tác của Exel có nhiều thành phần giống với màn hình hiển thị của Word. Hãy bàn luận để phát hiện những đặc trưng của màn hình hiển thị thao tác của Excel mà không có trong màn hình hiển thị thao tác của Word .

Trả lời:

– So sánh sự khác nhau giữa các dải lệnh của Excel với Word: trong Word dải lệnh thứ 4 (tính từ trái sang phải) là ReferencesMailings nhưng trong Excel không có 2 dải lệnh này, thay vào đó là 2 dải lệnh FormulasData

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

3. Tệp bảng tính và các trang tính

Câu hỏi 2.3 ( SGK trang 31 Tin học 7 VNEN ) :a ) Hãy khám phá nội dung về tệp bảng tính và trang tínhb ) Trong mà hình thao tác của chương trình bảng tính Exel trên đây ( 2 a ), em hãy cho biết tên tệp bảng tính, tên của những trang tính và tên trang tính hiện thời .

Trả lời:

a )

+ Mỗi tệp của Exel được gọi là một tệp bảng tính (workbook).

+ Một tệp bảng tính ngầm định có ba trang tính tương ứng có tên là Sheet1, Sheet2 và Sheet3. Tên của trang tính đang làm việc (hay trang tính hiện thời) sẽ có màu, đậm.

+ Để thao tác với một trang tính, ta nháy chuột chọn tên trang tính đó .b )- Trong hình ảnh dưới đây thì mũi tên đỏ chỉ vào bên trong đó chính là trang tính, còn hình chữ nhật được khoanh đỏ là tên những trang tính .

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

C. Hoạt động luyện tập

Câu 3 (SGK trang 31,32 trang Tin học 7 VNEN):

1 ) Khởi động Exel

2) Chọn các bảng chọn và quan sát các nhóm lệnh trên thanh Ribbon

3 ) Lưu tác dụng và thoát khỏi Exel

Trả lời:

1) Khởi động trang tính: Nháy chuột vào nút Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN
trên thanh công cụ để mở bảng chọn Start, chọn Microsoft Excel để khởi động Excel:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Sau khi khởi động, một hành lang cửa số trang tính mới hiện ra :

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

2 ) Lần lượt nháy chuột ở tên từng dải lệnh để hiển thị những lệnh trên dải lệnh tương ứng :

– Dải lệnh Home:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh Insert:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh Page Layout:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh Formulas:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh Data:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh Review:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

– Dải lệnh View:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

3) Để lưu kết quả các bạn chọn File ->Save hoặc nháy nút Save. Hộp thoại Save As hiện ra, nhập tên tệp bảng tính vào ô File name.

D. Hoạt động vận dụng

Câu 4 (SGK trang 32 Tin học 7 VNEN):

Thể hiện thông tin cô đọng dưới dạng bảng

Để giúp bố sắp xếp, sắp xếp lại những đồ vật trong nhà, bạn Dũng đã dùng 1 số ít loại thước đo để đo những size của chiếc tủ, chiếc bàn và bình hoa sứ. Kết quả đo như sau :+ Dùng thước thẳng với số lượng giới hạn đo ( GHĐ ) 3 m và độ chia nhỏ nhất ( ĐCNN ) 1 cm đo được chiếc tủ rộng 1,25 m, sâu 0,85 m ; đo được chiếc bàn dài 0,95 m, rộng 0,79 m ;+ Dùng thước dây với GHĐ 1 m và ĐCNN 1 cm đo được miệng của chiếc bình sứ lớn có chu vi là 36 cm, còn phần chu vi lớn nhất ở giữa thân bình là 66,5 cm ;+ Dùng thước thẳng với GHĐ 1,5 m và ĐCNN 1 cm đo được chiếc tủ cao 2,4 m, chiếc bàn cao 1,55 m, còn chiếc bình sứ cao 1,2 mĐể thuận tiện quan sát hiệu quả đo đạc của mình, bạn Dũng đã ghi lại những thông tin trên vào một bảng tính. Theo em, bảng tính của bạn Dũng là thế nào ? ( Có những hàng và những cột nào và nội dung bên trong những hàng và cột đó là gì ) ? Em hãy tạo bảng tính này và san sẻ tác dụng thực thi với những bạn .

Trả lời:

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 5 (SGK trang 33 Tin học 7 VNEN):

1 ) Những bảng tính xung quanh em. Em hãy khám phá từ mái ấm gia đình hoặc địa phương mình ở về những thông tin hoàn toàn có thể trình diễn cô đọng, súc tích dưới dạng bảng tính. Trong số đó, có những bảng thông tin nào mà ở đó có những cột cần được đo lường và thống kê dựa vào những cột khác ? Hãy san sẻ hiệu quả khám phá của mình cho bạn hữu cũng như những người khác cùng biết .

Trả lời:

– Một số ví dụ :+ Bảng điểm của học viên+ Bảng thu hoạch vụ mùa của hợp tác xã+ Bảng tổng hợp list học viên, sinh viên đạt tác dụng cao trong những kì thi tại địa phương .- Các ví dụ trên đều được sử dụng bảng tính và đo lường và thống kê dựa trên tác dụng của những cột khác như : Đối với bảng điểm của học viên thì để tính điểm trung bình của một học viên thì tất cả chúng ta cần dựa trên những điểm môn học của từng bạn học viên như điểm toán, điểm lí, điểm hoá …

2. Bảng chọn File

– Bảng chọn File của Exel giống như bảng chọn File của Word. Bảng này gồm các lệnh về quản lí tệp

Tin học 7 VNEN Bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

Xem thêm những bài Giải bài tập Tin học lớp 7 chương trình VNEN hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tin học 7 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 VNEN | Soạn Tin học 7 chương trình mới của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Hướng dẫn học Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon