Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

Câu hỏi:

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

A.Làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn .
B.Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát .

C.Tình trạng thất nghiệp ở thành thị ngày càng tăng.

D.Góp phần chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức lao động .

Đáp án đúng D.

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là góp thêm phần chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức lao động, thôi thúc vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và biến hóa sự phân bổ dân cư, biến hóa những quy trình sinh, tử và hôn nhân gia đình ở những đô thị .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một chủ quyền lãnh thổ nhất định, tương thích với điều kiện kèm theo sống và những nhu yếu của xã hội .
Đặc điểm của phân bổ dân cư
Phân bố dân cư không đều trong khoảng trống :
– Năm 2005 tỷ lệ dân cư trung bình : 48 người / km2 .
+ Tập trung đông : Tây Âu, Nam Âu, Ca-ri-bê, Đông Á, Khu vực Đông Nam Á …
+ Thưa dân : Châu Đại Dương, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Trung Phi, Bắc Phi .
Phân bố dân cư dịch chuyển theo thời hạn :
+ Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương tăng .
+ Châu Âu, châu Phi giảm .
Các tác nhân ảnh hưởng đến phân bổ dân cư
– Điều kiện tự nhiên : Khí hậu, nước, địa hình, đất, tài nguyên … Thuận lợi lôi cuốn cư trú .
– Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội : Phương thức sản xuất ( đặc thù nền kinh tế tài chính ), trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính … quyết định hành động đến cư trú .

– Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, cư trú đông, chuyển cư…

Đô thị hóa là quy trình kinh tế tài chính – xã hội mà bộc lộ của nó là sự tăng nhanh số lượng và quy mô của những điểm dân cư đô thị, sự tập trung chuyên sâu dân cư trong những thành phố, nhất là những thành phố lớn và phổ cập thoáng đãng lối sống thành thị .
Đặc điểm của đô thị thóa là
Dân cư thành thị có khuynh hướng tăng nhanh .
– Từ năm 1900 – 2005 :
+ Tỉ lệ dân thành thị tăng ( 13,6 % 48 % ) .
+ Tỉ lệ dân nông thôn giảm ( 86,4 % 52 % ) .
Dân cư tập trung chuyên sâu vào những thành phố lớn và cực lớn
+ Số lượng thành phố có số dân trên 1 triệu người ngày càng nhiều .
+ Nơi cao : Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Tây Âu, Liên bang Nga, Libi .
+ Nơi thấp : Châu Phi, phần đa châu Á ( trừ Liên bang Nga ) .
Phổ biến thoáng rộng lối sống thành thị
– Kiến trúc, giao thông vận tải, khu công trình công cộng, tuân thủ pháp lý …
Ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và môi trường tự nhiên
– Tích cực : Thúc đẩy vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và biến hóa sự phân bổ dân cư, biến hóa những quy trình sinh, tử và hôn nhân gia đình ở những đô thị .
– Tiêu cực : Nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa ( tự phát ) :

+ Nông thôn: Mất đi một phần nhân lực (đất không ai sản xuất).

+ Thành phố : Thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo nàn, ô nhiễm môi trường tự nhiên dẫn đến nhiều xấu đi khác .

Bài viết liên quan
0964826624
icons8-exercise-96 chat-active-icon